Mountains
Енергетска ефикасност во Liebherr

Новaта енергетска етикета: За зачувана клима. Не само на нашите апарати.

Новата европска енергетска етикета за електрични апарати ќе биде воведена во 2021 година. Главната цел е да се поддржи купување на енергетски ефикасни апарати. Тоа е важен придонес за заштитата на климата. И за буџетот на вашето домаќинство. Заради зголемувањето на цените на енергијата, купувањето на економичен апарат може да се исплати за само неколку години.

EEC

Наскоро ќе може полесно да се прави разлика помеѓу ефикасните и неефикасните апарати.

Постојната етикета помага многу малку при донесување на одлука за купување. Поради технолошкиот развој на апаратите, горниот дел на скалата за ефикасност се зголеми во последните години. Покрај класата А, сега има и класи A+, A++ и A+++. Затоа се донесе одлука купувачите да бидат поштедени од четвртти или петти плус.

Што точно се менува?

Со претстојната реформа на енергетската етикета, апаратите повторно ќе бидат обележани со скалата за ефикасност од A до G. Ова ќе ги направи работите многу појасни. Енергетски ефикасните апарати многу побрзо и појасно ќе се препознаваат како такви. Со Liebherr секогаш правите правилен избор. Без разлика дали ја користиме сегашната или новата етикета, обично сме на врвот кога станува збор за ефикасноста.

Зошто на вашиот апарат има две етикети?

Новата етикета нема да биде официјално пуштена во употреба до 1 март 2021 година. До тогаш важи сегашната етикета. Ние ги користиме двете верзии на нашите апарати додека трае фазата на транзиција. На тој начин ви помагаме порано да се навикнете на новата енергетска етикета. Новата класа за енергетска ефикасност на вашиот апарат одговара на истото ниво како и класата за време на купувањето.

Energylabel

Вака изгледа новата енергетска етикета на ЕУ:

1)QR-кодза идентификација на производот во базата на податоци EPREL на ЕУ (European Product Database for Energy Labeling).

2)„Идентификатор на моделот“за мануелна идентификација на производот во базата на податоци EPREL на ЕУ, на пр. преку бројот на артиклот.

3) Новаскала на ефикасностод „A“ до „G“. „G“ е наменет само за ладилници за вино.

4) Волуменот на ситепрегради за замрзнувањево литри.

5) Волуменот на ситепрегради за ладењево литри.

6)Нивото на бучавасега е класифицирано во класите од „A“ до „D“.

Дали имате уште прашања?

Кои технологии го прават фрижидерот енергетски ефикасен апарат? Како ми помага новата база на податоци за апаратите за домаќинство? И, како можеме да ви помогнеме да придонесувате кон животната средина? Со задоволство ќе ви одговориме на сите прашања поврзани со новата енергетска етикета. Ги очекуваме вашите пораки.

[email protected]