Anskaffelses- og driftskostnader

Kostnadstrykket i forskningsområdet og laboratorier er stort. Ved anskaffelse av apparater, som må fungere konstant, spiller løpende driftskostnader og utgifter en avgjørende rolle i kalkuleringen. I tillegg kommer faktorer som pålitelighet i forhold til forventede reparasjons- og istandsettelseskostanader som forventet levetid til apparatene.

Enkelt og raskt vedlikehold

Avhengig av plassering, kan lovgiveren kreve regelmessig vedlikehold i laboratorier av ansvarsgrunner . De påkrevde prosessene og handlingene må utføres raskt og effektivt.

På våre apparater er alle komponentene og visningene for kalibrering og kontroll plassert lett tilgjengelig og lett betjenbare på apparatet.

minimal driftsstopp og lite reparasjoner

Liebherr-apparater er særlig holdbare og arbeider pålitelig og nær vedlikeholdsfritt. For å minimere driftsstopp, bruker vi komponenter av ypperste kvalitet med lang levetid. Kompressorer og kondensatorer arbeider for eksempel i årevis med høy effektivitet. Også våre ventilatorer og relé er nær slitasjefrie. I tillegg gir vi ti år reservedel-garanti.

Lavt energiforbruk

Våre laboratorieapparater er særlig energieffektive. Ved daglig bruk utmerker de optimerte isolasjonen og de brukte, miljøvennlige kjølemidlene R 290 og R 600a seg. Også avrimingen med varm luft lønner seg. Den garanterer tydelig kortere faser med avriming enn vanlig elektroavriming. Dermed forblir temperaturene i interiøret nær konstante. Strømkostnadene senkes på grunn av den behovsprøvde avrimingen med varm luft.

Optimal sammenkobling

Laboratorieapparater fra Liebherr lar seg enkelt integrere i en bestående infrastruktur. Når de er koblet til hverandre til eksisterende systemer, hjelper de til med å effektivisere og kontrollere prosesser som kalibrering, dataanalyse og dokumentasjon.