Lagring av sensitive substanser

Klinikker og laboratorier arbeider med svært sensitive substanser, slik som serum og antistoffer. Sensitive substanser som væsker og kulturer trenger dermed lagring. Presise målemetoder og pålitelig data er ekstremt viktig for kvaliteten og nytten til forskning, prosesskontroll og tester. Dermed stilles det ekstra høye krav til de konstante temperaturene, sikkerhet, hygiene og lagringsbetingelsene som apparatene tilbyr.

Maksimal temperaturkonsistens

Konstante temperaturer er svært viktige for sikker lagring av sensitive og eksplosive substanser – selv minimale avvik kan redusere deres levetid og brukbarhet. I Liebherr laboratorieapparater sikrer innovative kjøleteknologier og presise kontrollsystemer, konstant temperatur og å holde energiforbruket lavt sammenlignet med andre apparater. Tallrike alarmfunksjoner gir sikkerhet dersom det inntreffer en feil. Våre laboratorieapparater møter relevante industristandarder og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Brosjyrer

Opplev mangfoldet til Liebherr kjøl- og fryseapparater. Om det er til laboratorier eller bakerier – våre brosjyrer gir innblikk i vårt omfangsrike sortiment. Til brosjyreoversikt proffmarkedet