Sikkerhet i arbeidshverdagen

Maksimal temperatursikkerhet takket være innovativ teknologi og styringssystemer, kjennetegner laboratorieapparatene til Liebherr. Men optimale lagringsbetingelser alene rekker ikke for å garantere en sikker lagring. I laboratoriehverdagen betjenes apparatet av mennesker: det må fungere i rammen fra arbeidsprosesser og rutiner. Dermed kan det komme feilbetjening uforutsigbare hendelser, hvor utvikling av apparatene må ta preventivt og reaktivt hensyn til dette.

Derfor byr laboratorieapparatene fra Liebherr ved siden av innovativ kuldeteknologi også på nyttige funksjoner og sikkerhetstiltak for bruk i en krevende arbeidshverdag.

Hvorfor laboratorieapparater fra Liebherr er sikre

Våre laboratorieapparater er utformet etter Norm EN 60068-3 for maksimal temperaturstabilitet og optimal temperatur-konsistens. Jevn interiørtemperatur garanterer omluft-kuldesystemet og den valgfrie luftføringen i interiøret.

Hyppig og for langvarig åpning av døren i laboratoriehverdagen, fører til svingninger som må jevnes ut eller helst unngås hvis mulig. Derfor blir Liebherr-apparatene utstyrt med selvlukkende dører. Ved relevante temperaturavvik utløser apparatet straks en optisk og akustisk alarm.

I forskning og laboratorier råder høye standarder for hygiene, det vil si at apparatene ofte rengjøres og må dermed tåle slitasje kjemiske substanser. For enkel rengjøring sørger hyller som er lette å ta ut, samt glatte, fugeløse overflater i interiøret. Senkede tetninger avverger at smuss og støv lagres. Hyllen under apparatet lar seg rengjøre raskt og grundig på grunn av lettrullende hjul på undersiden av apparatet.

Materialer av bevist, høy kvalitet sørger for at våre apparater er særlig holdbare. Laboratorieapparatene utmerker seg gjennom en overflate som er motstandsdyktig mot riper, slag og korrosjon. Ristene som er trukket med kunststoff oppfyller hygieniske krav og er spesielt motstandsdyktige. Mekaniske deler som dørhåndtak, hengsler og låser lager vi slik at de også ved hyppig bruk fungerer perfekt i mange år.

Mot uønsket tilgang beskytter standard, robuste lukkingene. Videre kan noen apparater utstyres med valgfrie tilgjengelige spesielle lukkinger, når kun enkelte personer skal ha tilgang.

For eksplosive og lett antennelige stoffer, tilbyr Liebherr spesielle kjøl- og fryseapparater. Disse oppfyller alle sikerhetskravene til EU-retningslinje 94/9EG (ATEX 95).

Selv ved den høyeste grad av kvalitet og strenge sikkerhetstiltak, kan defekter ikke forhindres helt. Derfor utstyrer vi våre kjøleapparater med komfort-elektronikk med en ekstra temperaturkontroll. Ved feil overtar denne styringen og forhindrer at temperaturen synker til under +2°C.

Ved siden av pålitelig og sikker drift påser Liebherr ved utviklingen på, at apparatene forblir effektive og nær vedlikeholdsfrie i mange år.