Kundetjeneste

Vi er produsenter av premiummodeller og ønsker å gjenspeile dette også i vår kundetjeneste. Det forventer Liebherr-kunden av oss og denne forventningen ønsker vi å møte. Inngående spørsmål, enten per telefon, e-mail eller per post, blir dermed lagt inn i vår databank og bearbeidet av våre kundetjeneste-medarbeidere, som består av høyt kvalifiserte mestere og teknikere. I fokus står dermed alltid kundeorienteringen og kundetilfredsheten – alltid med henblikk på raskest mulig bearbeidingstid.

Rask hjelp ved reparasjoner

Våre eksperter hjelper Dem ved spørsmål om våre apparater. Trenger De hjelp med betjeningen av Deres kjøl- eller fryseskap, eller har de en reparasjon som raskest mulig må bearbeides?

For å kunne bearbeide Deres forespørsel så raskt som mulig, vennligst ha de nøyaktige detaljene om apparatet for hånden (apparatbetegnelse, Serial-Nr.). Disse finnes på apparatets typeskilt.

Vår servicepartner hjelper gjerne.

Finn Deres servicepartner

Hvilken Liebherr servicepartner som er ansvarlig for Dem, kan De finne ut gjennom vårt servicepartner-søk.

Finn servicepartner i nærheten nå

10 år tilgjengelighet for reservedeler

Liebherr står for pålitelighet og lang levetid. Derfor setter vi kun inn materialer og komponenter av høy kvalitet ved produksjon av apparatene. Allerede i ferdiggjøringsprosessen blir hvert apparat testet intensivt på både kvalitet og funksjonalitet.

Siden apparatene stadig blir videreutviklet og samtlige komponenter optimeres og blir nøyaktig bearbeidet til minste detalj, garanterer vi for den kjente Liebherr-kvaliteten – med lang levetid på våre apparater. Dersom det likevel skulle bli nødvendig med en reservedel, kan De stole på vår service. Hos oss får De tak i originale Liebherr-reservedeler i den kjente og pålitelige kvaliteten – og det i de fleste tilfellene i opptil 10 år.

Rask hjelp ved feil

Ved en feil på Deres Liebherr kjøl- eller fryseskap, får De her rask hjelp. For å kunne behandle henvendelsen raskt, vennligst ha nøyaktig informasjon om apparatet for hånden::

• Serial-Nr. (på typeskiltet, høyre hjørne nede)

• Apparatbetegnelse med index (Typeskilt 1. setning)

Apparatbetegnelse og servicenummer befinner seg på typeskiltet. Typeskiltet finnes på frittstående skap, på venstre side av apparatet, på frysebokser på høyre ytterside.

Typeskiltet hos Liebherr-apparater

Ved spørsmål om Deres apparat, vennligst ha nøyaktig betegnelse på apparatet klart (Apparatbetegnelse, Serial-Nr.). Våre servicemedarbeidere kan med denne informasjonen svare bedre på spørsmål og løse eventuelle problemer raskere.

Fittstående apparater

Typeskiltet befindet seg på de frittstående apparatene på venstre innside av apparatet.

Side-by-Side apparat

Typeskiltet befindet seg på Side-by-Side-apparatene på den venstre, nedre fryseskuffen.

Flaskekjøler

Typeskiltet befindet seg på Flaskekjøleapparater på den venstre innsiden.

Frittstående apparat og innbyggingsapparat

Typeskiltet befindet seg på fryseapparater på den venstre innsiden.

Frysebokser

Typeskiltet befindet seg på frysebokser på den venstre ytterveggen, oppe til høyre.

Topfreezer (frysedel oppe)

Typeskiltet befindet seg på Topfreezere på venstre nederste grønnsaksskuff.

Bottomfreezer (frysedel nede)

Typeskiltet befindet seg på Bottomfreezere på venstre innside.

Vinskap

Typeskiltet befindet seg på vinskap på venstre innside.

Sigarskap

Typeskiltet befindet seg på sigarskap på venstre ytterside.