Typeskiltet hos Liebherr-apparater

Ved spørsmål om Deres apparat, vennligst ha nøyaktig betegnelse på apparatet klart (Apparatbetegnelse, Serial-Nr.). Våre servicemedarbeidere kan med denne informasjonen svare bedre på spørsmål og løse eventuelle problemer raskere.

Frittstående apparater

Typeskiltet befinner seg på de frittstående apparatene på den venstre innsiden på apparatet.

Side-by-Side-Apparat

Typeskiltet befinner seg på Side-by-Side-apparatene til venstre under fryseskuffen.

Flaskekjøler

Typeskiltet befinner seg på flaskekjøleapparatene på den venstre innsiden.

Frittstående apparat og innbyggingsapparat

Typeskiltet befinner seg på fryseapparater på den venstre innsiden.

Frysebokser

Typeskiltet befinner seg på frysebokser på den høyre ytterveggen, oppe til høyre.

Topfreezer (frysedel oppe)

Typeskiltet befinner seg på Topfreezere på den venstre, nederste grønnsaksskuffen.

Bottomfreezer (frysedel nede)

Typeskiltet befinner seg på Bottomfreezere på den venstre innsiden.

Vinskap

Typeskiltet befinner seg på vinskap på den venstre innsiden..

Sigarskap

Typeskiltet befinner seg på sigarskap på den venstre yttersiden.