Przechowywanie substancji wrażliwych

Kliniki i laboratoria w swoich badaniach wykorzystują bardzo wrażliwe substancje, takie jak sera czy przeciwciała, które należy przechowywać w określonych warunkach. Precyzyjne metody pomiaru i dokładne dane są kluczowe dla jakości i przydatności eksperymentów, procesów kontrolnych i testów. Ta branża narzuca wyjątkowo wysokie wymagania w kwestii stabilności temperatury, bezpieczeństwa, higieny i warunków przechowywania, jakie zapewnia urządzenie.

Gwarancja stabilności temperatury

Stabilna temperatura jest najważniejszym czynnikiem zapewniającym bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych i wybuchowych, ponieważ nawet niewielkie jej odchylenia mogą niekorzystnie wpłynąć na okres przechowywania lub przydatność. W urządzeniach laboratoryjnych Liebherr zastosowano innowacyjne technologie chłodzenia i precyzyjne systemy sterowania, które zapewniają stabilną temperaturę wewnątrz i utrzymują zużycie energii na stosunkowo niskim poziomie. Liczne alarmy zapewniają bezpieczeństwo w przypadku awarii.

Nasze urządzenia laboratoryjne spełniają odpowiednie normy branżowe i są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa.

Katalogi

W naszych katalogach odkryjesz ogromną różnorodność urządzeń Liebherr przeznaczonych do różnych zastosowań: od piekarni po laboratoria. Przejdź do katalogu z urządzeniami do zastosowań profesjonalnych