Unijne rozporządzenie nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych reguluje stosowanie produktów biobójczych i wyrobów poddanych ich działaniu. Rozporządzenie rozróżnia „produkt biobójczy” i „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych”.

Produkt biobójczy zawiera przynajmniej jedną substancję czynną, której przeznaczeniem jest niszczenie organizmów szkodliwych, np. bakterii lub grzybów. Rozporządzenie określa, które substancje czynne można wykorzystywać do konkretnych celów. Zabronione jest wykorzystanie i udostępnianie na rynku niezatwierdzonych produktów, chyba że złożono podanie o ich zatwierdzenie i podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Przykładem substancji biobójczych są środki ochrony drewna.

Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych to połączenie wyrobów, które zostały poddane działaniu przynajmniej jednego produktu biobójczego lub w wyniku celowego działania zawierają przynajmniej jeden produkt biobójczy w celu ochrony samych wyrobów. Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych mogą być udostępnione na rynku Unii Europejskiej pod warunkiem, że zostały poddane działaniu produktów biobójczych zatwierdzonych przez Unię Europejską. Przykładem wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych jest ogrodzenie pomalowane środkiem ochrony drewna.

Wyroby podlegają obowiązkowi etykietowania, jeśli

  • właściwości produktu są następstwem działania środka biobójczego lub
  • pozwolenie dla substancji biobójczej zawierającej substancje czynne wymaga etykietowania.

Obecnie firma Liebherr Domestic Appliances nie ma obowiązku udzielania informacji na temat wykorzystania środków biobójczych.