Informacja wymagana artykułem 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Zgodnie z artykułem 33 każdy sprzedawca musi poinformować klienta, jeśli sprzedawany przez niego produkt zawiera substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w ilości przekraczającej 0,1% wagi produktu. Lista znanych SVHC jest aktualizowana dwa razy w roku i publikowana na stronie: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Poniższe oświadczenie firmy Liebherr może zostać zmodyfikowane w zależności od zmian wprowadzonych do wspomnianej listy.

Produkty, opakowania i części zamienne produkowane i sprzedawane przez Liebherr Appliances nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w ilości przekraczającej 0,1% ich wagi.

Liebherr Appliances to globalna firma o rodzinnych tradycjach, która bierze na siebie odpowiedzialność za wpływ swoich działań na społeczeństwo, środowisko naturalne oraz klientów, pracowników i dostawców. Dokładamy wszelkich starań, żeby zmniejszyć wpływ naszych produktów i usług na środowisko naturalne. Dlatego też staramy się unikać wykorzystywania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Jeśli firma Liebherr Appliances dowie się o obecności jakichkolwiek substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w otrzymanym podzespole, niezwłocznie skontaktuje się z dostawcą, żeby go wymienić.