Vă rugăm să alegeţi sortimentul dumneavoastră
Închidere

Declarație de confidențialitate

Extinderea perioadei de garanție până la 10 ani

Noi, Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD, acordăm o importanță deosebită protecției și securității datelor dvs. cu caracter personal. Prin urmare, pentru noi este important ca în continuare să vă informăm cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și în ce scop și care sunt drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

A. Informații generale

I. Ce sunt datele cu caracter personal și ce înseamnă prelucrarea?

 • „Date cu caracter personal“ (denumite în continuare și „Date“) sunt toate informațiile care spun ceva despre o persoană fizică. Datele cu caracter personal nu sunt doar informații care permit relaționarea directă cu o anumită persoană (cum ar fi, de exemplu, numele sau adresa de e-mail a unei persoane), ci și informații cu care în baza unor cunoștințe suplimentare se poate face legătura cu o anumită persoană.
 • „Prelucrare“ înseamnă orice operațiune efectuată asupra informațiilor dvs. cu caracter personal (cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, utilizarea sau ștergerea datelor).

II. Cine este operatorul pentru prelucrarea datelor dvs.?

Operatorul pentru prelucrarea datelor dvs. este:

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinobo, zona Plovdiv, Bulgaria

Telefon: 00359 / 32-50-5309

E-mail: [email protected]

III. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

În calitate de persoană vizată, în temeiul cadrului legal prescris, dv. aveți dreptul la:

 • informații despre datele dvs.;
 • rectificarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete;
 • ștergerea datelor dvs. în cazul în care (1) acestea nu mai sunt necesare în scopurile menționate în prezenta declarație de confidențialitate, (2) dvs. vă retrageți consimțământul dvs. și nu există orice alt temei legal pentru prelucrare, (3) datele dvs. au fost prelucrate ilegal sau (4) v-ați opus prelucrării și nu există motive legitime pentru prelucrare;
 • restricționarea prelucrării datelor dvs., în special în cazul în care exactitatea datelor este contestată de dvs. sau dacă prelucrarea datelor dvs. este ilegală și în loc de ștergere solicitați restricționarea utilizării;
 • opoziție la prelucrarea datelor dvs. pentru protejarea unor interese legitime din motive legate de situația particulară în care vă aflați sau, fără o justificare specifică, la prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing direct; dacă nu este vorba de o opoziție la marketingul direct, vă rugăm că la formularea opoziției să explicați motivele pentru care nu ar trebui să vă prelucrăm datele, așa cum eventual am făcut-o. În caz de opoziție justificată, vom analiza situația și vom întrerupe prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • primirea datelor dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dvs. să fie transmise direct de noi unui alt operator;
 • retragerea consimțământului, în cazul în care ne-ați dat consimțământul pentru prelucrare. Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia de către dvs.

La invocarea drepturilor mai sus menționate, vă rugăm să înțelegeți că este posibil să vă cerem dovezi care să ateste că sunteți persoana care susțineți că sunteți.

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. încalcă RGPD.

B. Prelucrarea datelor

I. Extinderea perioadei de garanție până la 10 ani

Vă oferim o extindere a perioadei de garanție de până la 10 ani. Pentru a beneficia această garanție pentru aparatul dvs., trebuie să vă înregistrați. În cadrul procesului înregistrării, prelucrăm datele cu caracter personal enumerate mai jos:

Care sunt datele prelucrate de noi şi în ce scopuri?

Prelucrăm următoarele date:

 • numele, prenumele
 • codul poștal
 • adresa de e-mail
 • data achiziției
 • numărul de serie

Noi prelucrăm aceste date numai în scopul emiterii, trimiterii și furnizării certificatului de garanție Liebherr oferit pentru o perioadă de 10 ani și pentru prestarea serviciilor de garanție.

Prelucrarea în alte scopuri este luată în considerare doar dacă sunt îndeplinite cerințele legale care se impun în această privință și care sunt prevăzute la art. 6 alin. 4 din RGPD. În acest caz, bineînțeles, vom respecta orice obligații de informare în conformitate cu art. 13 alin. 3 din RGPD și art. 14 alin. 4 din RGPD.

În baza cărui temei juridic prelucrăm datele dvs.?

Prelucrarea datelor dvs. are loc pentru executarea unui contract sau pentru executarea unor măsuri precontractuale în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

II. Destinatarul datelor

Dacă este necesar, vom transmite datele dvs. către:

 • alte companii din Grupul Liebherr, dacă acest lucru este necesar pentru inițierea, executarea sau rezilierea unui contract sau dacă există un interes legitim în transmiterea de către noi și interesul dvs. legitim prioritar nu este în conflict cu acest lucru;
 • furnizorii noștri de servicii pe care îi folosim pentru a atinge scopurile de mai sus;
 • instanțe, curți de arbitraj, autorități sau consilieri juridici, atunci când este necesar pentru respectarea legislației în vigoare sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

III. Transferuri de date către țări terțe

Transmiterea de date către birouri aflate în țări din afara Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European (așa-numitele țări terțe) sau către organizații internaționale este permisă numai (1) dacă ne-ați dat consimțământul dvs. sau (2) dacă Comisia Europeană a decis că există un nivel adecvat de protecție într-o țară terță (art. 45 din RGPD). În cazul în care Comisia nu a luat o astfel de decizie, putem transmite datele dvs. către destinatari aflați într-o țară terță numai dacă există garanții adecvate (de ex. clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie sau de către autoritatea de supraveghere după o anumită procedură) și respectarea drepturilor dvs. este garantată, respectiv numai dacă transferul în cazuri individuale este permis pe baza altor regimuri de autorizare (art. 49 din RGPD).

În cazul în care transferăm datele dvs. către țări terțe, vă vom informa cu privire la detaliile transferului la punctele relevante din prezenta declarație de confidențialitate.

IV. Ștergerea datelor și perioada de păstrare

Noi prelucrăm datele dvs. atât timp cât acest lucru este necesar pentru acest scop, cu excepția cazului în care v-ați opus în mod efectiv prelucrării datelor dvs. sau v-ați revocat consimțământul în mod efectiv.

În cazul în care există obligații legale de păstrare a evidenței datelor, va trebui să salvăm datele vizate pe durata obligației de păstrare a evidenței datelor. După expirarea obligației de păstrare a evidenței datelor, verificăm dacă mai este necesară prelucrarea. Dacă această necesitate nu mai există, datele dvs. vor fi șterse.

V. Procesul decizional individual automatizat

În general nu folosim un proces decizional complet automatizat în sensul art. 22 din RGPD. Despre eventuala utilizare a acestor proceduri în cazuri individuale vă vom informa separat, dacă acest lucru este prevăzut de lege.

VI. Securitatea datelor

Utilizăm măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a garanta că datele dvs. sunt protejate împotriva pierderilor, modificărilor în mod inexact sau a accesului neautorizat de către terți. În orice caz, în compania noastră, numai persoanele autorizate au acces la datele dvs. și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Versiune: ianuarie 2024

 • 0
  Notiţe
  Produsul a fost adăugat în notiţa dumneavoastră.
 • 0 Listă de comparaţie
  Selectaţi cel puţin încă un produs pentru a începe comparaţia. Puteţi compara numai maximal 7 produsele din listă . Eliminaţi produsele din listă sau resetaţi lista. Puteţi ghida concomitent numai maximal 7 diverse liste de comparaţie . Produsul a fost adăugat în mod reuşit.
  Începeţi comparaţia
  Lista dumneavoastră de comparaţie este goală. Pe paginile de produse puteţi selecta produse pentru comparaţie.
 • Căutare comerciant
 • Contact & Service
 • Descărcări
Notiţele dumneavoastră conţin:
Ultima dată adăugat: Notiţele dumneavoastră nu conţin produse.
close