Mountains
Energetická účinnosť u spoločnosti Liebherr

Nový energetický štítok: Pre dobrú klímu. Nielen v našich zariadeniach.

V roku 2021 bude zavedený nový európsky energetický štítok pre elektrické a elektronické zariadenia. Veľký cieľ: Podpora kúpy energeticky účinných zariadení. Významne prispieť k ochrane klímy. A k vášmu rodinnému rozpočtu. Kvôli rastúcim cenám energie sa preto kúpa úsporného zariadenia môže vrátiť už po niekoľkých rokoch.

EEC

Energeticky úsporné a neúsporné zariadenia sa už čoskoro budú dať lepšie rozlíšiť.

Existujúci štítok v súčastnosti len vo veľmi obmedzenej miere pomáha pri rozhodovaní o kúpe. V dôsledku technologického vývoja zariadení sa ponuka za posledné roky vo zvýšenej miere sústredila na špičke stupnice energetickej účinnosti. Okrem triedy A tak medzitým existujú aj triedy A+, A++ a A+++. Štvrtého a piateho znamienka plus budete teraz ušetrení.

Čo presne sa zmení?

S nastávajúcou reformou energetického štítku sa zariadenia znovu zatriedia na stupnicu energetickej účinnosti od A do G. V budúcnosti to tak bude opäť výrazne prehľadnejšie. Energeticky úsporné zariadenia sa tak teraz budú dať rýchlejšie a jednoznačnejšie rozpoznať. So značkou Liebherr v každom prípade idete tým správnym smerom. Nezáleží, či ide aktuálny alebo nový štítok – čo sa týka energetickej účinnosti sme spravidla vždy ďaleko vpredu.

Prečo je na vašom zariadení druhý štítok?

Nový štítok bude oficiálne zavedený až 1. marca 2021. Až do tohto dátumu platí existujúci štítok. Počas prechodnej fázy napriek tomu umiestňujeme na naše zariadenia obidve verzie. Takto sa môžete o niečo skôr oboznámiť s novým energetickým štítkom. Nová trieda energetickej účinnosti vášho zariadenia samozrejme zodpovedá rovnako vysokej úrovni, ako je trieda v čase kúpy.

Energylabel

Nový energetický štítok vyzerá takto:

1)QR kódna identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL (European Product Database for Energy Labeling).

2) „Identifikátor modelu„ na ručnú identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.

3) Novástupnica energetickej účinnosti„A“ až „G“. Písmeno „G“ je však určené iba pre chladničky na víno.

4) Objem všetkýchmraziacich priečinkovv litroch.

5) Objem všetkýchchladiacich priečinkovv litroch.

6)Hladina hlukusa teraz klasifikuje do tried „A“ až „D“.

Máte ešte nejaké otázky?

Aké technológie robia z chladničky energeticky úsporné zariadenie? Čo mi prinesie nová databáza výrobkov pre domáce zariadenia/spotrebiče? A ako vám môžete pomôcť v tom, aby ste prispeli svojím dielom k ochrane životného prostredia? Nezáleží na tom, aké otázky máte k novému energetickému štítku. Ochotne a radi vám na ne odpovieme. Tešíme sa na vašu správu.

[email protected]