Označenia na porovnanie spotreby

Vo všeobecnosti platí: Čím „zelenšia“ trieda efektivity, tým nižší bude účet za elektrinu.

Vo všeobecnosti platí: Čím „zelenšia“ trieda efektivity, tým nižší bude účet za elektrinu.

Štítok informuje o údajoch výrobku ako je spotreba elektriny, objem a emisie hluku. Umožňuje tak rýchle porovnanie v rámci jednej kategórie výrobkov.

Na celom svete existujú rôzne energetické štítky. Zariadenie, ktoré je v USA ocenené s nálepkou Energy Star, spotrebuje o 20 – 30 percent menej energie než predpisuje zákon. Energy Star prijalo mnoho krajín na celom svete, no zákonné predpisy a kritériá sa výrazne líšia. Energetický štítok EÚ platný pre všetky členské štáty Európskej únie naproti tomu umožňuje spotrebiteľovi diferencovanie hodnôt spotreby s povinnými kategóriami. Označenie bolo zavedené v polovici 90. rokov a odvtedy sa pravidelne aktualizuje.

V záujme jazykovej neutrality a ľahkej porovnateľnosti sú všetky dôležité atribúty zobrazené formou piktogramov.

Ako lepšie pochopiť energetický štítok EÚ

Pri založení Európskej únie sa členské štáty zaviazali k spoločnej ochrane klímy. A jedna zo stratégií je: Povinné označovanie spotreby energie domácich spotrebičov vo všetkých štátoch umožňuje priame porovnanie a vytvára podnet pre výrobcu, aby vyvíjal stále úspornejšie zariadenia.

  • 1998: Po zavedení štítku EÚ v Nemecku sa z energetickej efektivity stáva čoraz dôležitejšie kritérium nákupu, pretože umožňuje na prvý pohľad porovnať spotrebu a výkon.
  • 2010: Energetický štítok, ktorý bol na začiatku len na chladiacich a zmrazovacích zariadeniach a na práčkach a umývačkách riadu, sa teraz nachádza aj na iných domácich spotrebičoch. Z dôvodu enormných rozdielov medzi doteraz najlepšou triedou energetickej efektivity A sa zavádzajú ďalšie triedy A+, A++ a A+++ .
  • 2011: Európska únia ustanovuje výrobcom povinnosť označovať svoje chladiace a zmrazovacie zariadenia s novým štítkom.
  • 2012: Smú sa vyrábať len chladiace a zmrazovacie zariadenia len s triedou energetickej efektivity A+ alebo vyššou.
  • Komisia EÚ momentálne pracuje na novej klasifikácii, pretože spotreba niektorých zariadení je značne pod hranicou triedy A+++ a nedá sa už zaznamenávať ani porovnávať.

Energetický štítok EÚ zobrazuje triedu energetickej efektivity na prehľadnej farebnej stupnici od červenej po tmavozelenú. Pri chladiacich a zmrazovacích zariadeniach informuje aj o ročnej spotrebe energie, užitočných objemoch jednotlivých úložných priehradiek a ich najnižších teplotách. Štítok poskytuje informácie aj o emisiách hluku.

Čím menší spotrebič, tým nižšia spotreba. Preto sa dajú skutočne porovnávať iba zariadenia v rámci tej istej kategórie, t.j. zariadenie musí mať aspoň podobný objem, typ a vybavenie. V rámci jednej produktovej skupiny sa pri spotrebe elektriny často vyskytujú značné rozdiely. Čím vyššia trieda energetickej efektivity, tým väčší potenciál úspory.

Ale lepšia trieda energetickej efektivity neznamená iba finančnú úľavu. Používanie úsporných zariadení chráni zdroje energií a minimalizuje množstvo vyrobeného CO2.

V minulosti vyvinuli veľkí výrobcovia v potravinárskom priemysle svoje vlastné normy a podľa nich certifikovali zariadenia. Témy ako výkonnosť a spotreba energie však boli vyhodnocované spoločne.

Z pohľadu rastúcich nákladov zohráva energetická efektivita pri skladovaní a výrobe pre podnikateľov čoraz dôležitejšiu úlohu. Momentálne sa pracuje na vytvorení energetického štítku pre komerčnú oblasť.

Ako správne čítať energetický štítok

Aby ste mohli energetické štítky lepšie porovnávať, vysvetlíme vám dopodrobna, čo znamenajú symboly, ktoré sú na nich uvedené. blog.liebherr.com/hausgeraete