Overené materiály

Liebherr ako prémiový výrobca kladie dôraz na najvyššie nároky na zariadenia a komponenty. Nie nadarmo presviedčajú chladiace a zmrazovacie zariadenia zákazníkov na celom svete o svojej dlhej životnosti. A aby to bolo zaručené, všetky komponenty zariadení prechádzajú skúškami pod extrémnym zaťažením. Zaisťujeme tak kvalitu na novej úrovni, aby sme sa plne vyrovnali nárokom a požiadavkám zákazníkov na nové produkty.