Životné prostredie

Všeobecným zámerom je v čo najväčšej možnej miere minimalizovať dopady našich produktov a prevádzok na životné prostredie. Naša vlastná predstava o manažmente životného prostredia je vyjadrená v politike našej spoločnosti. V jej rámci pre nás začína ekologická zodpovednosť už pri koncipovaní sérií našich zariadení. V zariadeniach preto používame kvalitné komponenty za účelom dlhodobého a bezpečného fungovania a tej najlepšej energetickej efektivity. Aj výrobné procesy sú nastavené na efektívne využívanie zdrojov. Pre realizáciu politiky našej spoločnosti a neustáleho zlepšovania nášho ekologického výkonu sú všetky výrobné prevádzky certifikované podľa medzinárodnej normy pre manažment životného prostredia ISO 14001.

Content Page