Rýchla pomoc v prípade poruchy

V prípade možnej poruchy vášho chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia Liebherr dostanete rýchlu pomoc. Na to, aby sme mohli váš prípad rýchlo spracovať, majte pripravené presné údaje o zariadení:

• Sériové č. (na typovom štítku v pravom dolnom rohu)

• Názov zariadenia s indexom (1. riadok typového štítku)

Názov zariadenia a sériové číslo sa nachádzajú na typovom štítku. Typový štítok zariadenia nájdete pri neprenosných zariadeniach na ich vnútornej ľavej strane a pri truhlicových mrazničkách na vonkajšej pravej strane