Vynikajúca obsluha a neskutočná úspornosť

Truhlice Liebherr pre supermarkety presvedčia mnohými inovatívnymi nápadmi pre profesionálne požiadavky. Tovar sa v priestorných truhliciach optimálne skladuje a dá sa prezentovať prehľadne a pôsobivo. Poznáme požiadavky na truhlice do supermarketov a riadime sa podľa nich: Preto sme sa pri vývoji sústredili hlavne na vynikajúce pohodlné ovládanie, vysokú energetickú efektivitu a optimálnu prezentáciu tovaru.

Efektívna prezentácia tovaru

V našich truhliciach pre supermarkety je tovar prezentovaný lákavým a prehľadným spôsobom, ktorý podnecuje k nákupu. Na to sme pri navrhovaní inovatívnych truhlíc kládli veľký dôraz. Preto majú truhlice mnoho vlastností, ktoré prispievajú k tomu, že v nich tovar nielen čo najlepšie pôsobí, ale zároveň sa aj mimoriadne pohodlne obsluhujú. Cieľom bolo výrazne uľahčiť vkladanie a vyberanie tovaru personálu supermarketu aj zákazníkom.

 • Sklon 5 °
  Pri navrhovaní nových truhlíc pre supermarkety sme kládli veľký dôraz na spojenie prezentácie tovaru, ktorá nabáda k nákupu, a ergonomického pohodlného ovládania. Optimálny pohľad na tovar získate pri sklone 5 °. A produkty budú navyše bližšie ku koncovému zákazníkovi. Tovar sa im bude ľahšie vyberať, lebo majú viac priestoru na nohy.

  Sklon 5 °

  Pri navrhovaní nových truhlíc pre supermarkety sme kládli veľký dôraz na spojenie prezentácie tovaru, ktorá nabáda k nákupu, a ergonomického pohodlného ovládania. Optimálny pohľad na tovar získate pri sklone 5 °. A produkty budú navyše bližšie ku koncovému zákazníkovi. Tovar sa im bude ľahšie vyberať, lebo majú viac priestoru na nohy.

 • Integrované cenovky
  Cenovky sú umiestnené v optimálnej výške pohľadu zákazníka a zabezpečujú perfektnú orientáciu medzi skladovaným tovarom. Cenovky sú harmonicky integrované do konceptu skrine a pri zmene ponuky sa dajú bez námahy a rýchlo vymeniť.

  Integrované cenovky

  Cenovky sú umiestnené v optimálnej výške pohľadu zákazníka a zabezpečujú perfektnú orientáciu medzi skladovaným tovarom. Cenovky sú harmonicky integrované do konceptu skrine a pri zmene ponuky sa dajú bez námahy a rýchlo vymeniť.

 • Koncept osvetlenia
  Vnútorné osvetlenie truhlice pre supermarkety zabezpečujú úsporné LED svetelné lišty s dlhou životnosťou. Na rozdiel od neónových trubíc generujú menej odpadového tepla, čo sa výrazne podpíše na nižšej spotrebe energie. Dve svetelné LED lišty, integrované do prednej a zadnej časti interiéru, podporujú prezentáciu tovaru, pretože vďaka optimálnemu nasvieteniu nedochádza k tvorbe tieňov tovaru. Pomocou špeciálneho LED osvetlenie sa aj čerstvé mäsové výrobky ukazujú vo svojej prirodzenej farbe.

  Koncept osvetlenia

  Vnútorné osvetlenie truhlice pre supermarkety zabezpečujú úsporné LED svetelné lišty s dlhou životnosťou. Na rozdiel od neónových trubíc generujú menej odpadového tepla, čo sa výrazne podpíše na nižšej spotrebe energie. Dve svetelné LED lišty, integrované do prednej a zadnej časti interiéru, podporujú prezentáciu tovaru, pretože vďaka optimálnemu nasvieteniu nedochádza k tvorbe tieňov tovaru. Pomocou špeciálneho LED osvetlenie sa aj čerstvé mäsové výrobky ukazujú vo svojej prirodzenej farbe.

 • Prospekty

  Zažite rozmanitosť chladiacich a zmrazovacích zariadení Liebherr. Nezáleží, či potrebujete vybavenie pre laboratóriá alebo pekárne, naše prospekty vám poskytnú náhľad do nášho bohatého sortimentu. K prehľadu prospektov komerčných zariadení

  Maximálna energetická efektivita

  Vďaka použitiu modernej elektroniky a vysokoúčinných chladiacich komponentov došlo u truhlíc k výraznému zníženiu spotreby energie. Pretože hospodárnosť zariadení je v komerčnej oblasti dôležitý faktor. Zriekli sme sa elektrických ohrevov pre odmrazovacie systémy. Namiesto toho očisťujeme zariadenia od ľadu pomocou horúceho plynu. Zariadenie sa pri tom rýchlo odmrazí smerom zdola hore.

  Výhody sú: Vysoká spoľahlivosť zariadenia, pretože odtokový žľab sa neupchá ľadom. Tento automatický proces sa vykonáva dvakrát týždenne, ale môžete ho riadiť aj manuálne. Ako chladiaci prostriedok sa používa R290 bez obsahu hydrofluórovaných uhľovodíkov (HFC).

  Posuvný sklenený kryt

  Používané posuvné sklenené kryty, ktoré sú vyrobené z jednotabuľového bezpečnostného skla a odolajú extrémnemu zaťaženiu, sa vyznačujú vynikajúcimi klznými vlastnosťami. Vďaka tomu sa truhlice otvárajú ľahko a bez veľkej námahy. Mimoriadne dobre tesniace kryty zabránia únikom tepla a prispievajú k vysokej energetickej efektívnosti truhlice. Výrazne sa tak zníži prenikanie vlhkosti a s tým spojená tvorba ľadu vnútri truhlice. Integrovaný ohrev rámu s horúcim plynom zabraňuje vzniku kondenzátu, takže tovar bude vždy dobre viditeľný.

  Úspory energie

  Nezáleží, či je to funkcia, prvok výbavy alebo materiál: Za účelom čo najväčšej energetickej efektivity vyťažíme potenciál úspory z každého jedného komponentu. Úspora energie s Liebherrom

  Precízna elektronika

  Spoľahlivá a precízna elektronika umožňuje vysokoúčinné riadenie nových truhlíc Liebherr pre supermarkety. Výhody sú: Tovar na chladenie je pri nepretržitej prevádzke uskladnený zaručene bezpečne a optimálne. Zákazníci môžu rátať s príslovečnou kvalitou a skúsenosťami Liebherr. Pretože pri vývoji elektroniky nových truhlíc Liebherr pre supermarkety ide o kooperáciu medzi spoločnosťami Liebherr a Wurm, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti vývoja elektroniky pre supermarkety.

  Vybavenie elektroniky

  Plne dotyková funkcia skleneného displeja

  Ľahko ovládateľná dotyková elektronika truhlíc Liebherr pre supermarkety je ergonomicky integrovaná do zadnej časti rámu. Zaručí to vynikajúci výhľad na indikáciu teploty. Všetky funkcie na stupeň presného nastavenia teploty sa zobrazia len vtedy, ak ich predtým pomocou rádiového čipu RFID povolil personál s prístupovým oprávnením. Neoprávnená zmena parametrov je tak vylúčená v záujme ochrany potravín. Na displeji sa ovládajú aj funkcie odmrazovania a zapínania vnútorného osvetlenia.

  Kompresor riadený podľa potreby

  Pri novej truhlici pre supermarkety sa o maximálnu energetickú efektivitu stará kompresor s elektronicky regulovanými otáčkami. Kompresor sa podľa potreby rýchlo optimálne prispôsobuje skutočným požiadavkám na chladenie vo vnútornom priestore zariadenia. Potrebu chladenia monitorujú dva snímače teploty vzduchu a riadia kompresor. Prispieva to k trvalo udržateľnému zaobchádzaniu so životným prostredím, a navyše znižuje prevádzkové náklady.

  SelfDiagnostic

  Truhlica Liebherr pre supermarkety má precíznu elektroniku, ktorá prispieva rozhodujúcim dielom k pohodliu a ľahkej údržbe. Prístroj cez rozhranie umožňuje nepretržité diaľkové monitorovanie teploty a v prípade udalosti aj rýchlu diagnostiku a analýzu a odstránenie chýb. Systém skorého zistenia chýb sa postará o automatické vyhlásenie poplachu a krátku reakčnú dobu do odstránenia chyby. Zabráni tak prerušeniu chladiaceho reťazca a predíde hospodárskym škodám.

  Akumulácia chladu SmartGrid-ready

  V budúcnosti budú so znížením nákladov na elektrinu pomáhať aj inteligentné elektrické siete (SmartGrid). Truhlice Liebherr pre supermarkety sú na to pripravené vďaka funkcii »SmartGrid-ready«. Ak dôjde k prebytku energie, napr. prostredníctvom regeneratívnej energie, zariadenia sú napájané lacnejším prúdom. A keď je cena za elektrinu nižšia, môže sa vytvoriť rezerva chladu, t.j. truhlica chladí na nižšie teploty než je potrebné. Tento zásobník chladu sa dá využiť, keď cena za elektrinu znova stúpne.

  Dobré dôvody

  Osvedčená kvalita, viac čerstvosti pri skladovaní potravín a vysoká energetická efektivita: Existuje veľa dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre Liebherr. Prečo Liebherr?

  Rýchle čistenie

  V potravinárskom priemysle zohráva hygiena mimoriadnu úlohu. Truhlice Liebherr pre supermarkety sa vďaka samočistiacim profilom posuvných sklenených krtov a bezšpárovým interiérom čistia jednoducho a ľahko. Potraviny sa skladujú pri presnej teplote optimálnejšie, čo spĺňa aj tie najprísnejšie hygienické požiadavky.

  Pohodlné čistenie

 • Posuvný sklenený kryt
  Kvalitné bezrámové posuvné sklenené kryty na truhliciach Liebherr pre supermarkety umožňujú optimálny pohľad na uskladnené výrobky. Výsledkom je: Pôsobivá a presvedčivá prezentácia tovaru. Klzné plochy inovatívnych posuvných krytov sú samočistiace a uvoľňujú z profilov prípadné nečistoty. Krycí profil nad klznými plochami zabraňuje vnikaniu prachu.

  Posuvný sklenený kryt

  Kvalitné bezrámové posuvné sklenené kryty na truhliciach Liebherr pre supermarkety umožňujú optimálny pohľad na uskladnené výrobky. Výsledkom je: Pôsobivá a presvedčivá prezentácia tovaru. Klzné plochy inovatívnych posuvných krytov sú samočistiace a uvoľňujú z profilov prípadné nečistoty. Krycí profil nad klznými plochami zabraňuje vnikaniu prachu.

 • Bezšpárový interiér
  Zaoblené rohy v interiéri truhlíc Liebherr pre supermarkety boli navrhnuté s veľkými polomermi úmyselne. Vďaka premyslenému konceptu vnútrajšku došlo k redukcii špár. Všetky deliace mriežky v truhliciach sa dajú ľahko odobrať a povrchy sa ľahko čistia. Zákonné smernice o hygiene sú dodržané vďaka precíznej elektronike a presnej teplote truhlíc.

  Bezšpárový interiér

  Zaoblené rohy v interiéri truhlíc Liebherr pre supermarkety boli navrhnuté s veľkými polomermi úmyselne. Vďaka premyslenému konceptu vnútrajšku došlo k redukcii špár. Všetky deliace mriežky v truhliciach sa dajú ľahko odobrať a povrchy sa ľahko čistia. Zákonné smernice o hygiene sú dodržané vďaka precíznej elektronike a presnej teplote truhlíc.

 • Jednoduché čistenie podlahy
  Pred truhlice Liebherr pre supermarkety je charakteristický kužeľovitý tvar. Vedome sme dbali na priame línie podlahy, aby sa podlaha dala čistiť ľahko a rýchlo. Prenikaniu prachu a vody zabraňuje bezšpárový dizajn, vďaka čomu nie je potrebné náročné čistenie.

  Jednoduché čistenie podlahy

  Pred truhlice Liebherr pre supermarkety je charakteristický kužeľovitý tvar. Vedome sme dbali na priame línie podlahy, aby sa podlaha dala čistiť ľahko a rýchlo. Prenikaniu prachu a vody zabraňuje bezšpárový dizajn, vďaka čomu nie je potrebné náročné čistenie.

 • Branding

  Značkové chladiace a zmrazovacie zariadenia sa postarajú o prezentáciu produktov, ktorá podporuje predaj, a zvýšia povedomie o značke v mieste predaja. Zistite viac

  Moderný dizajn truhlíc

  Truhlice Liebherr pre supermarkety sa vyznačujú vysokou stálosťou tvarov, robustnou konštrukciou a moderným dizajnom. Úplne nový výrobný proces 3D rozprašovacieho tvarovania PU prispieva k tomu, že vysokoelastické a plastové kryty s dlhou životnosťou majú vysokú odolnosť proti nárazu a úderom. Vďaka tomu sú značne trvácnejšie než zastaralé nádoby z oceľového plechu.

  Revolučná výrobná technológia

  Liebherr sa ako inovatívna spoločnosť uberá vždy novými cestami. Nový výrobný proces 3D rozprašovacieho tvarovania PU tak u truhlíc Liebherr pre supermarkety otvára nové možnosti a nastavuje nové kritériá, a to nielen v oblasti dizajnu. Dvojzložkové vysokotlakové rozprašovanie na základe polyuretánu totiž umožňuje do budúcnosti výrobu veľkoformátových dielov so zložitou geometriou. Výhody sú nasledovné: Materiál je ľahký, no zároveň mimoriadne stabilný, čo iba prospeje robustnosti truhlíc. Aj v takom drsnom prostredí ako je supermarket sa tak omnoho dlhšie zachová ich vizuálna atraktivita.

  Nepekné preliačiny po nárazoch nákupných vozíkov do truhlice sa stanú minulosťou. Pri našich truhliciach vôbec nepoužívame oceľové plechy. Postup okrem toho umožňuje aplikáciu tých najrôznejších povrchových štruktúr. Ešte lepšie tak dokážeme plniť špeciálne želania zákazníkov.

  Výrobná prevádzka

  Liebherr vyrába ročne približne 2,2 milióna chladiacich a zmrazovacích zariadení, čím sa zaraďuje medzi lídrov na európskom trhu. Necelá štvrtina týchto zariadení pochádza z rakúskeho Lienzu. Prevádzka v Lienzi

  Prevádzka Liebherr v Lienzi

  Flexibilné varianty rozostavenia

  Nové truhlice Liebherr pre supermarkety presvedčia svojimi inovatívnymi nápadmi pre profesionálne požiadavky: Hlboko zmrazené výrobky sa v priestorných truhliciach dajú prezentovať optimálne, prehľadne a pôsobivo. Okrem toho je zaručené, že truhlice - samostatne stojace aj vo variabilnej kombinácii - sa dajú vždy optimálne nastaviť pre potreby zákazníkov.

  Samostatne stojaca truhlica musí byť postavená zadnou stranou k stene.

  Pri umiestnení do radu musia zariadenia stáť zadnou stranou k stene.

  Truhlice sa dajú rozostaviť do blokoch po štyroch tak, že budú stáť proti sebe zadnou stranou.

  V kombinácii chladiaci / mraziaci ostrov sa ponúkajú rôzne možnosti rozostavenia. Tu je najlepšie vždy na čelo priečne umiestniť jednu truhlu, ktorá formáciu „uzavrie“.