Bezpečnosť počas bežného pracovného dňa

Maximálna bezpečnosť teploty vďaka inovatívnym technológiám a riadiacim systémom, ktorými sa vyznačujú laboratórne zariadenia Liebherr. Lenže samotné podmienky skladovania nestačia ako záruka bezpečného skladovania. Počas bežného pracovného dňa v laboratóriu obsluhujú zariadenie ľudia: Musí fungovať v rámci pracovných procesov a rutín. Dochádza tak aj k nesprávnej obsluhe a nepredvídaným udalostiam, ktoré sa musia preventívne a reaktívne zohľadniť pri vývoji zariadení.

Laboratórne zariadenia Liebherr preto okrem inovatívnych chladiacich technológií ponúkajú aj užitočné funkcie a bezpečnostné opatrenia na použitie a zaťaženie počas bežného pracovného dňa.

Prečo sú laboratórne zariadenia Liebherr také bezpečné?

Naše laboratórne zariadenia sú projektované podľa normy EN 60068-3 pre maximálnu stabilitu teploty a optimálnu konštantnú teplotu. Nemenné teploty v interiéri sú zabezpečené chladiacim systémom s cirkulačným vzduchom a optimálnym prívodom vzduchu v interiéri.

Časté a príliš dlhé otváranie dverí počas pracovného dňa v laboratóriu vedie k výkyvom, ktoré sa musia vyrovnať, resp. sa im musí v čo najväčšej miere predchádzať. Preto sú zariadenia Liebherr vybavené so samozatváracími dverami. V prípade značných teplotných odchýlok vyšle zariadenie bezprostredne zvukový a optický poplach.

Pri výskume a v laboratóriu prevládajú vysoké hygienické štandardy, t.j. zariadenia sa musia často čistiť a zároveň odolávať namáhaniu vo forme oderov alebo chemických látok. O jednoduché čistenie sa pohodlne postarajú vyberateľné úložné priestory a hladké bezšpárové plochy v interiéri. Zapustené tesnenia zamedzujú hromadeniu nečistôt a prachu. Plocha pod zariadením sa dá rýchlo a poriadne upratať vďaka ľahko pohyblivým kolieskam na spodnej strane zariadenia.

Kvalitné a osvedčené materiály sa postarajú o mimoriadne dlhú životnosť našich zariadení. Laboratórne zariadenia majú povrch, ktorý je odolný voči škrabancom, nevadia mu nárazy a odoláva korózii. Plastom potiahnuté rošty spĺňajú hygienické požiadavky a sú mimoriadne odolné. Mechanické diely ako rukoväte dverí, závesy a zámky zhotovujeme tak, aby bezchybne fungovali mnoho rokov aj pri častom používaní.

Sériové zabudované robustné zámky chránia pred prístupom nepovolaných osôb. Niektoré zariadenia sa dajú doplnkovo vybaviť aj dostupnými mimoriadnymi zámkami, ktoré umožňujú prístup len určitým skupinám osôb.

Pre výbušné a ľahko zápalné látky ponúka Liebherr špeciálne chladiace a zmrazovacie zariadenia. Spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky smernice EÚ 94/9ES (ATEX 95).

Ani tá najvyššia kvalita a najprísnejšie bezpečnostné opatrenia nedokážu úplne zabrániť chybám. Preto sú naše chladiace zariadenia vybavené s pohodlnou elektronikou vrátane dodatočného termostatu. Tento preberá riadenie v prípade poruchy a zabráni tomu, aby teplota klesla pod +2 °C.

Okrem spoľahlivej a bezpečnej prevádzky dbá Liebherr pri vývoji aj na to, aby zariadenia boli mnoho rokov účinné a nevyžadovali si takmer žiadnu údržbu.