Skladovanie citlivých látok

Na klinikách a v laboratóriách sa skúmajú vysokocitlivé látky ako séra a protilátky. Skladujú sa pri tom citlivé látky, kvapaliny a kultúry. Pre kvalitu a využiteľnosť experimentov, procesných kontrol a skúšok sú rozhodujúce presné metódy merania a spoľahlivé výstupné údaje. Rovnako vysoké sú aj požiadavky na bezpečnosť teploty a hygienu, resp. na podmienky skladovania, ktoré musia ponúkať laboratórne zariadenia.

Maximálna bezpečnosť teploty

Konštantné teploty sú vo výraznej miere rozhodujúce pre bezpečné skladovanie citlivých a výbušných látok. Aj malé odchýlky majú nepriaznivý vplyv na ich trvanlivosť a použiteľnosť. Inovatívne technológie chladenia a presné riadenie v laboratórnom zariadení Liebherr zaručujú konštantné teploty interiéru pri porovnateľne nízkej spotrebe energie. O bezpečnosť sa v prípade poruchy stará množstvo poplašných funkcií.

Naše laboratórne zariadenia pri tom samozrejme spĺňajú príslušné priemyselné normy a zákonné bezpečnostné ustanovenia.

Prospekty

Zažite rozmanitosť chladiacich a zmrazovacích zariadení Liebherr. Nezáleží, či potrebujete vybavenie pre laboratóriá alebo pekárne, naše prospekty vám poskytnú náhľad do nášho bohatého sortimentu. K prehľadu prospektov komerčných zariadení