Obstarávacie a prevádzkové náklady

Vo výskume a laboratóriu je veľký tlak na náklady. Pri obstarávaní zariadení, ktoré musia fungovať v nepretržitej prevádzke, zohrávajú pri výpočte rozhodujúcu úlohu prevádzkové náklady a ďalšie náklady. Do toho vstupujú ešte faktory ako spoľahlivosť, resp. očakávané náklady na opravy a údržbu a predpokladaná životnosť zariadení.

Jednoduchá a rýchla údržba

V závislosti od miesta použitia môže zákonodarca z dôvodov ručenia vyžadovať v laboratórnom priestore pravidelnú údržbu. Potrebné procesy a ručné zásahy sa musia vykonať rýchlo a efektívne.

V našich zariadeniach sú všetky komponenty a indikátory potrebné na kalibráciu a kontrolu ľahko prístupné a jednoducho ovládateľné.

Krátke časy výpadku a malý rozsah opráv

Zariadenia Liebherr majú mimoriadne dlhú životnosť, pracujú spoľahlivo a takmer vôbec sa neopotrebovávajú. V záujme minimalizovania výpadkov používame výlučne kvalitné komponenty s dlhou životnosťou. Napríklad kompresory a kondenzátory pracujú vysoko efektívne vyše 4 roky. Aj naše ventilátory a relé sa takmer vôbec neopotrebovávajú. Okrem toho ponúkame 10-ročnú záruku na náhradné diely.

Nízka spotreba energie

Naše laboratórne zariadenia sú mimoriadne energeticky efektívne. Pri každodennom používaní sa oplatí optimalizovaná izolácia a používané ekologické chladiace prostriedky R 290 a R 600a. Rovnako sa vyplatí aj odmrazovanie s horúcim plynom. Zaručuje výrazne kratšie fázy odmrazovania než bežné elektrické. Teploty v interiéri tak ostanú takmer konštantné. Odmrazovanie s horúcim plynom sa zapína podľa potreby, vďaka čomu tiež prispieva k zníženiu nákladov na elektrinu.

Optimálne zosieťovanie

Laboratórne zariadenia Liebherr sa dajú ľahko integrovať do existujúcej infraštruktúry. Vzájomne zosieťované a pripojené k externým systémom vám pomôžu účinne vytvárať a kontrolovať procesy ako sú kalibrácia, správa údajov a dokumentovanie.