Obvestilo o varstvu podatkov za promocijo Restart Gastro 2021

1. Splošno

I. Kaj urejajo ta obvestila o varstvu podatkov?

Veliko pozornost namenjamo zaščiti in varnosti vaših osebnih podatkov. Zato nam je pomembno, da vas obvestimo o tem, katere osebne podatke v okviru promocije Restart Gastro 2021 uporabljamo za katere namene in katere pravice imate v zvezi z osebnimi podatki.

II. Kaj so osebni podatki in kaj pomeni obdelava?

1. »Osebni podatki« (v nadaljevanju tudi »podatki«) so vse informacije, ki navajajo podatke o fizični osebi. Osebni podatki pri tem niso samo informacije, ki omogočajo neposredno sklepanje na določeno osebo (kot na primer ime ali e-poštni naslov osebe), ampak tudi informacije, s katerimi je mogoče z ustreznim dodatnim znanjem sklepati na določeno osebo.

2. »Obdelava« pomeni vse ukrepe, ki se izvajajo z vašimi osebnimi podatki (na primer zbiranje, zajemanje, organizacija, naročanje, shranjevanje, uporaba ali brisanje podatkov).

2. Obdelava podatkov

I. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?

Za obdelavo vaših podatkov je odgovorno podjetje Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz; e-pošta: [email protected]

II. Katere podatke zbiramo v katere namene?

Pri sodelovanju pri promociji Restart Gastro 2021 zbiramo naslednje podatke:

• Ime in priimek

• Naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država)

• Izdelek

• Serijska številka

• Datum nakupa

• Datum računa

• Dokazilo o nakupu (kopija originala)

• Bančna povezava (IBAN, BIC)

• E-poštni naslov

Te podatke načeloma uporabljamo za naslednje namene:

1. za registracijo in preverjanje veljavnosti sodelovanja v promociji Restart Gastro 2021;

2. za nakazilo zneska iz promocije Restart Gastro 2021;

3. za informacije in vprašanja o stanju vaše promocije Restart Gastro 2021;

4. za izvedbo raziskave o zadovoljstvu strank;

5. za zagotavljanje oglaševanja po e-pošti (odpošiljanje glasila).

III. Na kateri pravni podlagi zbiramo vaše podatke?

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je načeloma 6. člen SUVP, če še ni specifičnih pravnih predpisov.

1. Vaši podatki se obdelujejo na podlagi soglasja

(člen 6 odstavek 1 črka a SUVP)

2. Vaši podatki se obdelujejo na podlagi izpolnjevanja pogodb

(člen 6 odstavek 1 črka b), SUVP)

3. Vaši podatki se obdelujejo na podlagi obravnave interesov

(člen 6 odstavek 1 črka f), SUVP)

Če se vaši podatki obdelujejo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličete z učinkom v prihodnosti.

Vaše podatke obdelujemo izključno v obsegu, potrebnem za izpolnjevanje prej navedenih namenov.

IV. Komu in v katere namene posredujemo katere kategorije vaših podatkov?

Vaše podatke lahko posredujemo:

1. drugim družbam Liebherr v oddelku gospodinjskih aparatov, če je to potrebno za pripravo, izvedbo ali prenehanje pogodbe ali če na naši strani obstaja zakoniti interes do prenosa in to ni v nasprotju z vašim zakonitim interesom;

2. našim ponudnikom storitev, s katerimi sodelujemo za doseganje prej navedenih namenov;

3. sodiščem, arbitražnim sodiščem, organom ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za uskladitev z veljavno zakonodajo ali uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

V. Ali se bodo vaši podatki obdelovali zunaj Evropske unije?

Posredovanje podatkov službam izven Evropske unije (tako imenovanim tretjim državam) je dopustno samo, (1) če ste dali privolitev ali (2), če je Evropska komisija odločila, da v tej tretji državi obstaja primerna stopnja zaščite (45. člen SUVP). Če komisija take odločitve ni sprejela, lahko vaše podatke prenesemo tretjim osebam, ki se nahajajo v tretji državi, le če obstajajo ustrezna jamstva (npr. standardne klavzule o varstvu podatkov, ki jih sprejme komisija ali nadzorni organ v določenem postopku) in je zagotovljeno izvrševanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki ali je prenos dovoljen v posameznih primerih zaradi drugih dovoljenj (49. člen GDPR).

VI. V. Kdaj izbrišemo ali anonimiziramo vaše podatke?

Vaše podatke obdelujemo, dokler je to potrebno za posamezen ukrep, če niste učinkovito ugovarjali obdelavi vaših podatkov ali učinkovito preklicali vašo morebitno privolitev.

Če obstajajo zakonske obveznost shranjevanja, npr. v gospodarskem ali davčnem pravu, bomo morali takšne podatke hraniti za trajanje te obveznosti shranjevanja. Po poteku obdobja shranjevanja bomo preverili, ali obstaja nadaljnja potreba za obdelavo. Če potrebe več ni, bodo vaši podatki izbrisani.

VII. V kakšnem obsegu se izvaja avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev?

Za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa načeloma ne uporabljamo popolnoma avtomatiziranega odločanja v skladu z 22. členom SUVP. Če te postopke uporabljamo v posameznih primerih, vas bomo o tem obvestili ločeno, če to zahteva zakon.

3. Varstvo podatkov

S tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi zagotavljamo, da so vaši podatki zaščiteni pred izgubo, netočnimi spremembami ali nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Dostop do vaših podatkov imajo pri nas samo pooblaščene osebe in to samo v obsegu, ki je potreben za prej omenjene namene.

4. Pravice oškodovanih oseb in pravica do pritožbe

V zakonsko predpisanem okviru imate pravico do

1. informacij o vaših podatkih;

2. popravka napačnih podatkov in dopolnitev nepopolnih podatkov;

3. izbrisa vaših podatkov, zlasti če (1) niso več potrebni za namene, navedene v tem obvestilu o varstvu podatkov, (2) umaknete soglasje in ni druge pravne podlage za obdelavo, (3) so bili vaši podatki obdelani nezakonito ali (4 ) ste vložili ugovor zoper obdelavo in ni nujnih zakonitih razlogov za obdelavo;

4. omejitve obdelave vaših podatkov, še posebej, če izpodbijate pravilnost podatkov, ali je obdelava vaših podatkov nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev njihove uporabe;

5. do prejema vaših podatkov v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ter do prenosa vaših podatkov od nas neposredno drugi odgovorni osebi.

Upoštevajte, da vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, opravljene na podlagi soglasja do preklica.

Če uveljavljate zgoraj omenjene pravice, vas prosimo za razumevanje, da bomo od vas morda zahtevali dokaze, ki dokazujejo, da ste oseba, za katero trdite, da ste.

Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

5. Kdo je vaša kontaktna oseba za vprašanja glede varstva podatkov in kako lahko navežete stik z njo?

Če imate vprašanja o varstvu podatkov, se obrnite na:

Sinan Sen

Pooblaščenec koncerna za varstvo podatkov

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen/Kirchdorf an der Iller

Nemčija

[email protected]

Stanje: Marec 2021