Izberite ponudbo
Zapri

Izjava o varstvu podatkov

10-letno podaljšanje garancije

V družbi Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH veliko pozornosti namenjamo varstvu in varnosti vaših osebnih podatkov. Zato je za nas zelo pomembno, da vas v nadaljevanju obvestimo, katere vaše osebne podatke obdelujemo za kakšen namen in kakšne so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

A. Splošne informacije

I. Kaj so osebni podatki in kaj pomeni obdelava?

 • »Osebni podatki« (v nadaljevanju tudi »podatki«) so vse informacije, ki kakorkoli nekaj povedo o fizični osebi. Osebni podatki tako niso samo informacije, ki omogočajo neposredno povezavo z določeno osebo (kot na primer ime ali e-poštni naslov fizične osebe), ampak tudi informacije, s katerimi lahko z ustreznimi dodatnimi podatki ustvarimo povezavo z določeno osebo.
 • »Obdelava« pomeni vse ukrepe, ki se izvajajo z vašimi osebnimi podatki (kot na primer pridobivanje, zbiranje, organiziranje, urejanje, shranjevanje, uporaba ali brisanje podatkov).

II. Kdo je odgovorna oseba za obdelavo vaših podatkov?

Odgovorna oseba za obdelavo vaših podatkov je družba:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1

9900 Lienz

Avstrija

Telefon: +43 508 092-0

E-naslov: [email protected]

III. Kako lahko stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov?

Naša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na naslednjih kontaktih:

Varstvo zasebnosti podjetja

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Nemčija

E-naslov: [email protected]

IV. Katere pravice imate kot lastnik osebnih podatkov?

Kot lastnik osebnih podatkov imate v zakonskem okviru pravico do:

 • informacij o svojih podatkih;
 • popravka nepravilnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov;
 • izbrisa svojih podatkov, zlasti če (1) podatki niso več potrebni za namene, ki so navedeni v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov, (2) ste preklicali svoje soglasje in zato pravna podlaga za njihovo obdelavo ne obstaja, (3) so bili vaši podatki obdelani nezakonito ali (4) ste vložili ugovor proti obdelavi in ne obstajajo drugi upravičeni prednostni razlogi za obdelavo;
 • omejitve obdelave vaših podatkov, zlasti če ste predložili ugovor zaradi nepravilnosti podatkov ali je bila obdelava vaših podatkov nezakonita in ste namesto brisanja zahtevali omejitev uporabe;
 • ugovora proti obdelavi vaših podatkov za zaščito zakonitih interesov na podlagi vaše posebne situacije ali brez posebne utemeljitve proti obdelavi vaših podatkov za namen neposrednega trženja; če ne gre za ugovor proti neposrednemu trženju, prosimo, da ob predložitvi ugovora predstavite razloge, zakaj vaših podatkov ne bi smeli obdelovati, kot smo to morda storili. V primeru vašega utemeljenega ugovora bomo preverili dejansko stanje in prenehali obdelovati osebne podatke, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava namenjena uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov;
 • prejema svojih podatkov v strukturiranem, običajnem, strojno čitljivem formatu ter pravico, da lahko vaše podatke neposredno posredujemo drugim odgovornim;
 • do preklica soglasja, če ste nam podelili soglasje za obdelavo. Upoštevajte, da vaš preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki smo jo do preklica izvajali na podlagi vašega soglasja.

Pri uveljavljanju zgoraj navedenih pravic vas prosimo za razumevanje, če bomo morda od vas zahtevali dokazila, da ste oseba, za katero se predstavljate.

Zato imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da je obdelava vaših podatkov v nasprotju s GDPR.

B. Obdelava podatkov

I. 10-letno podaljšanje garancije

Nudimo vam 10-letno podaljšanje garancije. Če želite za svoj aparat uveljavljati to garancijo, se morate registrirati.V okviru registracije obdelujemo v nadaljevanju navedene osebne podatke:

Katere podatke zbiramo in za kakšne namene?

Obdelujemo naslednje podatke:

 • Priimek, ime
 • Poštna številka
 • E-poštni naslov
 • Datum nakupa
 • Serijska številka

Te podatke načeloma obdelujemo samo za namen izdaje, pošiljanja in priprave 10-letnega garancijskega lista družbe Liebherr, kot tudi za izvedbo garancije.

Obdelava za druge namene je mogoča le, če za to obstajajo potrebna zakonska določila v skladu s 4. odst. 6. čl. GDPR.V tem primeru bomo vsekakor upoštevali obveznost obveščanja v skladu s 3. odst. 13. čl. GDPR in 4. odst. 14. čl. GDPR.

Na kateri pravni podlagi zbiramo vaše podatke?

Vaše podatke obdelujemo za namen izpolnjevanja pogodbe ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov v skladu s črko b 1. odst. 6. čl. GDPR.

II. Prejemniki podatkov

Vaše podatke po potrebi posredujemo:

 • drugim podjetjem skupine Liebherr, če je to potrebno za pripravljanje, izvajanje ali zaključek pogodbe ali če pri nas obstaja zakoniti interes za posredovanje in ni v nasprotju z vašim zakonitim prevladujočim interesom;
 • našim podizvajalcem, ki za nas izvajajo storitve za zgoraj omenjene namene;
 • sodiščem, arbitražnim sodiščem, državnim organom ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za spoštovanje veljavnega prava ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

III. Posredovanje podatkov v tretje države

Posredovanje podatkov podjetjem v državah zunaj Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora (tako imenovane tretje države) ali mednarodnim organizacijam je dovoljeno le, (1) če ste nam za to podelili svoje soglasje ali (2) če je Evropska komisija odločila, da v določeni tretji državi obstaja primeren nivo zaščite (45. člen GDPR). Če Komisija takšne odločitve ni sprejela, smemo vaše podatke posredovati prejemnikom, ki so v tretjih državah, le, če so na voljo ustrezna jamstva (npr. standardne klavzule o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Komisija ali nadzorni organ v določenem postopku) in je zagotovljeno uveljavljanje vaših pravic oz. je posredovanje v posameznem primeru dovoljeno na podlagi drugih dovoljenj (49. člen GDPR).

Če bomo vaše podatke prenesli v tretje države, vas bomo seznanili z vsemi podrobnostmi o prenosu na ustreznih mestih v tej izjavi o varstvu podatkov.

IV. Izbris in čas shranjevanja podatkov

Vaše podatke obdelujemo, kolikor je to potrebno, za vsak posamezni namen, če niste uspešno nasprotovali obdelavi svojih podatkov ali niste uspešno preklicali morebitnih soglasij.

Če moramo podatke hraniti v skladu z zakonskimi zahtevami, bomo morali podatke, za katere veljajo omenjeni zakoni, hraniti toliko časa, kot je določeno z zakonom. Po preteku določenega obdobja hranjenja preverimo, ali je podatke še treba obdelovati. Če vaših podatkov ni več treba obdelovati, jih bomo izbrisali.

V. Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev

Načeloma ne uporabljamo popolnoma avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi 22. člena GDPR. Če bi takšen postopek uporabili v posameznem primeru, bi vas o tem posebej obvestili, če tako določa zakon.

VI. Varstvo podatkov

Za zagotovitev zaščite vaših podatkov pred izgubo, nepravilnimi spreminjanji ali nepooblaščenimi dostopi tretjih oseb uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. V vsakem primeru imajo pri nas do vaših podatkov dostop samo upravičene osebe in samo v obsegu, ki je potreben v okviru zgoraj navedenih namenov.

Stanje: Januar 2024

 • 0
  Seznam želja
  Izdelek je bil dodan na vaš seznam želja.
 • 0 Primerjava
  Za začetek primerjave izberite vsaj še en izdelek. Primerjate lahko le največ 7 izdelkov na seznam. Odstranite izdelke s seznama ali ga ponastavite. Istočasno lahko uporabljate le največ 7 različnih seznamov primerjav. Izdelek je uspešno dodan.
  Začnite s primerjavo
  Vaš seznam za primerjavo je prazen. Na straneh izdelkov lahko izberete izdelke za primerjavo.
 • Iskanje trgovca
 • Kontakt in servis
 • Prenosi
Vaš seznam želja vsebuje:
Nazadnje dodano: Seznam želja ne vsebuje izdelkov.
close