Okolje

Splošni cilj je čim bolj zmanjšati vpliv naših izdelkov in lokacij na okolje. Naša samopodoba o ravnanju z okoljem izraža našo korporativno politiko. Kot del tega se naša ekološka odgovornost začne že pri zasnovi serij naših aparatov. Zato uporabljamo kakovostne komponente za dolgo in varno delovanje ter najboljšo energijsko učinkovitost. Tudi proizvodni procesi so usmerjeni v učinkovito rabo virov. Za izvajanje naše korporativne politike in nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti so vsa proizvodna mesta certificirana v skladu z mednarodnim standardom ravnanja z okoljem ISO 14001.

Content Page