Izberite ponudbo
Zapri


Izjava o varstvu podatkov (za Liebherrjev božični natečaj 2023)

V podjetju Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH pripisujemo velik pomen varstvu in varnosti vaših osebnih podatkov. Zato je za nas pomembno, da vas v nadaljevanju obvestimo o tem, katere vaše osebne podatke in za kakšen namen obdelujemo v okviru natečaja ter kakšne pravice imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

A. Splošne informacije

I. Kaj so osebni podatki in kaj pomeni obdelava?

 • "Osebni podatki" (v nadaljevanju tudi »podatki«) so vse informacije, ki povejo nekaj o fizični osebi. Osebni podatki pri tem niso samo informacije, ki omogočajo neposredno sklepanje na določeno osebo (kot na primer ime ali e-poštni naslov osebe), ampak tudi informacije, s katerimi je mogoče z ustreznim dodatnim znanjem sklepati na določeno osebo.
 • "Obdelava" pomeni vse ukrepe, ki se izvajajo z vašimi osebnimi podatki (na primer zbiranje, zajemanje, organizacija, naročanje, shranjevanje, uporaba ali brisanje podatkov).

II. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?

Odgovornost za obdelavo vaših podatkov je na strani:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
Avstrija
Telefon: +43 508 092-0
E-pošta: [email protected]

III. Katere pravice imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do:

 • informacij o vaših podatkih;
 • popravka napačnih podatkov in dopolnitev nepopolnih podatkov;
 • izbrisa vaših podatkov, zlasti če (1) niso več potrebni za namene, navedene v tej izjavi o varstvu podatkov, (2) umaknete soglasje in ni druge pravne podlage za obdelavo, (3) so bili vaši podatki obdelani nezakonito ali (4 ) ste vložili ugovor zoper obdelavo in ni nujnih zakonitih razlogov za obdelavo;
 • omejitve obdelave vaših podatkov, še posebej, če izpodbijate pravilnost podatkov ali je obdelava vaših podatkov nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • ugovora zoper obdelavo vaših podatkov za zaščito zakonitih interesov zaradi razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, ali brez posebne utemeljitve zoper obdelavo vaših podatkov za namene neposrednega trženja; če ne gre za ugovor zoper neposredno oglaševanje, vas prosimo, da obrazložite razloge, zakaj vaših podatkov ne bi smeli obdelovati, kot bi lahko storili, če bi vložili ugovor. V primeru vašega upravičenega ugovora bomo preučili situacijo in ustavili obdelavo, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • prejema vaših podatkov v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ter pravico do neposrednega prenosa vaših podatkov drugi odgovorni osebi;
 • preklica soglasja, če ste nam dali soglasje za obdelavo. Upoštevajte, da vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, opravljene na podlagi soglasja do preklica.

Če uveljavljate zgoraj omenjene pravice, vas prosimo za razumevanje, da bomo od vas morda zahtevali dokaze, ki dokazujejo, da ste oseba, za katero trdite, da ste.

Poleg tega imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da obdelava vaših podatkov krši GDPR.

B. Obdelava podatkov

I. Liebherrjev božični natečaj 2023

V okviru organizacije natečaja obdelujemo naslednje osebne podatke.

Katere podatke obdelujemo v katere namene?

V okviru izvajanja natečaja obdelujemo naslednje podatke:

 • Instagram/Facebook profil
 • podatki o vsebini (fotografija, komentar, všeček za natečaj)
 • ime in priimek, če je primerno
 • naziv, če je primerno
 • e-poštni naslov, če je primerno
 • naslov, če je primerno
 • telefonska številka, če je primerno

Te podatke obdelujemo samo za naslednje namene:

 • izvedba, žrebanje in dodelitev nagrad v okviru natečaja
 • pošiljanje nagrade zmagovalcu

Obdelava za druge namene se lahko upošteva le, če so izpolnjene potrebne zakonske zahteve v skladu s 4. odstavkom 6. člena GDPR. V tem primeru bomo seveda izpolnili vse obveznosti glede obveščanja v skladu s 3. odstavkom 13. člena GDPR in 4. odstavkom 14. člena GDPR.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše podatke?

Vaši podatki se obdelujejo na podlagi naslednje(ih) pravne(ih) podlage(-):

 • izpolnitev pogodbe ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)

II. Prejemnik podatkov

Vaše podatke lahko posredujemo:

 • drugim družbam skupine Liebherr, če je to potrebno za pripravo, izvedbo ali prenehanje pogodbe ali če na naši strani obstaja zakoniti interes do posredovanja in to ni v nasprotju z vašim zakonitim interesom;
 • našim ponudnikom storitev, s katerimi sodelujemo za doseganje prej navedenih namenov;
 • sodiščem, arbitražnim sodiščem, organom ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za uskladitev z veljavno zakonodajo ali uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

III. Posredovanja podatkov v tretje države

Posredovanje podatkov službam izven Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (tako imenovanim tretjim državam) ali mednarodnim organizacijam je dopustno samo, (1) če ste podali soglasje ali (2), če je Evropska komisija odločila, da v tej tretji državi obstaja primerna stopnja zaščite (45. člen GDPR). Če komisija take odločitve ni sprejela, lahko vaše podatke posredujemo prejemnikom, ki se nahajajo v tretji državi, le če obstajajo ustrezna jamstva (npr. standardne klavzule o varstvu podatkov, ki jih sprejme komisija ali nadzorni organ v določenem postopku) in je zagotovljeno izvrševanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki ali je posredovanje dovoljeno v posameznih primerih zaradi drugih dovoljenj (49. člen GDPR).

Če vaše podatke posredujemo v tretje države, vas bomo obvestili o ustreznih podrobnostih posredovanja v ustreznih točkah te izjave o varstvu podatkov.

IV. Izbris podatkov in rok hrambe

Vaše podatke obdelujemo, dokler so potrebni za posamezni namen, razen če ste dejansko nasprotovali obdelavi vaših podatkov ali dejansko preklicali svoje soglasje.

Če obstajajo zakonske obveznosti shranjevanja, bomo morali takšne podatke hraniti za trajanje te obveznosti shranjevanja. Po poteku obdobja shranjevanja bomo preverili, ali obstaja nadaljnja potreba za obdelavo. Če te potrebe več ni, bodo vaši podatki izbrisani.

V. Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih

Za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa načeloma ne uporabljamo popolnoma avtomatiziranega odločanja v skladu z 22. členom GDPR. Če te postopke uporabljamo v posameznih primerih, vas bomo o tem obvestili ločeno, če to zahteva zakon.

VI. Varstvo podatkov

S tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi zagotavljamo, da so vaši podatki zaščiteni pred izgubo, netočnimi spremembami ali nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Dostop do vaših podatkov imajo pri nas samo pooblaščene osebe in samo v obsegu, ki je potreben za zgoraj omenjene namene.
Stanje: November 2023

 • 0
  Seznam želja
  Izdelek je bil dodan na vaš seznam želja.
 • 0 Primerjava
  Za začetek primerjave izberite vsaj še en izdelek. Primerjate lahko le največ 7 izdelkov na seznam. Odstranite izdelke s seznama ali ga ponastavite. Istočasno lahko uporabljate le največ 7 različnih seznamov primerjav. Izdelek je uspešno dodan.
  Začnite s primerjavo
  Vaš seznam za primerjavo je prazen. Na straneh izdelkov lahko izberete izdelke za primerjavo.
 • Iskanje trgovca
 • Kontakt in servis
 • Prenosi
Vaš seznam želja vsebuje:
Nazadnje dodano: Seznam želja ne vsebuje izdelkov.
close