Zonat me klimë të ndryshme në një pajisje

Te

Te "BioFresh-Safes" qarkullimi i ajrit dhe temperatura mund të rregullohen e ndryshohen.

Teknologjia "BioFresh" mbështetet mbi rregullin që ushqimet rrojnë më gjatë kur ruhen në temperaturë paksa mbi pikën e ngrirjes. Si rezultat, temperatura në kasetat "BioFresh" është konstante dhe shkon paksa mbi 0°C. Këto kaseta funksionojnë si kaseta freskie, të cilat sigurojnë kushtet optimale të ruajtjes për ushqime të ndryshme – dhe kjo vetëm në një pajisje.

Për më shumë fleksibilitet: BioFresh-Plus

Në pajisjet me "BioFresh-Plus" temperatura e "BioFresh-Safe" të sipërm mund të vendoset saktësisht në gradën e kërkuar. Përveç temperaturës mund të përcaktohet edhe niveli i lagështisë nëpërmjet një rregullatori me rrëshqitje. Në këtë mënyrë, këto kaseta mund të shfrytëzohen sipas dëshirës si "HydroSafe" ose si "DrySafe". Në sajë të "BioFresh" dhe "BioFresh-Plus" në frigorifer përftohet një hapësirë e gjithanshme për ruajtje, ku ruhen në kushte ideale ushqimet nga më të ndryshmet.

Panoramë e kasetave "BioFresh-Safes"

Nëse "BioFresh-Safe" kalohet në "HydroSafe", atëherë rritet niveli i lagështisë. Frutat dhe perimet jo të paketuara dhe sallata qëndrojnë kështu të freskëta për më gjatë. Sistemi elektronik preciz i kontrollit garanton ruajtjen e saktë të temperaturës pak mbi 0°C. Kështu evitohet ngrirja e padëshiruar e ushqimit edhe në rast niveli të lartë lagështie.

Kur rregullatori me rrëshqitje është i hapur niveli i lagështisë ulet – "BioFresh-Safe" kthehet në "DrySafe". Niveli i ulët i lagështisë është i përshtatshëm për ruajtjen e produkteve të peshkut, mishit dhe të bulmetit. Kur ruhet në paketim në këtë mjedis relativisht të thatë ushqimet e ruajnë aromën e tyre për kohë shumë më të gjatë sesa në ndarjen e zakonshme të ftohjes - p.sh. djathi, me deri në 100 ditë.

"BioFresh-Plus-Safe" ofron fleksibilitet maksimal. Vlera e temperaturës në gradë mund të vendoset në mënyrë precize nëpërmjet sistemit elektronik të veçantë. Në -2°C, peshku dhe frutat e detit qëndrojnë të freskëta për më gjatë. Frutat tropikale delikate e kanë temperaturën ideale të ruajtjes +6°C. Me "BioFresh-Plus", kaseta e sipërme "BioFresh-Safe" mund të përshtat menjëherë dhe në temperaturën e duhur sipas nevojave të ushqimeve të ndryshme.

Këshillë: temperaturat paksa mbi 0°C janë optimale për ruajtjen e ushqimeve të freskëta, por ndoshta jo për konsumimin e tyre. Djathi e shpërthen aromën e tij vetëm në temperaturën e ambientit dhe frutat kanë shije shumë më mirë kur nuk konsumohen shumë të ftohta. Edhe mishi duhet lënë të ngrohet në temperaturën e dhomës përpara se të skuqet. Kështu që mundësisht nxirrni ushqimet nga frigoriferi në kohën e duhur përpara ngrënies ose përgatitjes, ndonëse se duhet t'i ruani ato me temperaturë konstante në ftohje.

Video

Frutat dhe perimet, mishi, peshku dhe produktet e bulmetit i ruajnë vitaminat e shëndetshme, aromën delikate dhe pamjen tërheqëse për kohë shumë më të gjatë me anë të "BioFresh".

videoja tregon mënyrën e funksionimit dhe veçoritë e teknologjisë inovative "BioFresh" të Liebherr. Hap videon

Frutat dhe perimet, mishi, peshku dhe produktet e bulmetit i ruajnë vitaminat e shëndetshme, aromën delikate dhe pamjen tërheqëse për kohë shumë më të gjatë me anë të "BioFresh".