Kontrolli elektronik me prekje multifunksional

Vizitë e papritur apo festë spontane në fundjavë: me "BluPerformance" ju mund ta përshtatni frigoriferin sipas nevojave tuaja. Përfitimi juaj: ju shqetësohuni vetëm për mysafirët, dhe "BluPerformance" për ftohjen e pijeve dhe ushqimeve.

Ekrani me prekje 7"

Nëpërmjet ekranit me prekje 7" me rezolucion të lartë me 800 x 600 pikselë dhe të integruar në derë, ju mund të komandoni frigoriferin tuaj sipas nevojave tuaja. Programet e paracaktuara, si "EnergySaver", "MaxPerformance", "Party" ose "Holiday" ju ofrojnë gjithashtu komoditet shtesë në përdorimin e përditshëm.

Këto mund të përshtaten individualisht përmes pamjes qendrore dhe të kontrollohen që të gjitha për një moment. Funksioni i integruar i këshillimit për ruajtjen e ushqimeve tregon gjithashtu se për sa kohë e ruajnë ushqimet freskinë e tyre në zonat e ndryshme të klimës dhe ju jep informacion rreth vitaminave dhe mineraleve që ruhen.

Përfitoni nga avantazhet e një game të madhe funksionesh:

Programi "Day-to-Day" është i konfiguruar për nevojat e përditshme. Ai ofron performancë ftohjeje optimale dhe efiçencë në rregullimet standarde të temperaturës për zonën e ftohjes dhe të ngrirjes.

Programi "EnergySaver" është një zgjerim i programit "Day-to-Day". Me këtë program ju mund të ulni konsumin e energjisë përtej kursimit që arrihet nëpërmjet rregullimeve standarde. Si funksionon: për të kursyer energji shtesë, temperaturat në ndarjen e ftohjes dhe të ngrirjes rriten paksa. Sepse sa më e ulët të jetë temperatura e brendshme, aq më shumë duhet të punojë pajisja për ftohjen, dhe kjo harxhon më shumë energji. Gjithashtu, programi "EnergySaver" ju jep këshilla të vlefshme për kursimin e energjisë. P.sh. që të shkrini artikujt e ngrirë në ndarjen e ftohjes të frigorifer duke kursyer energji.

Me programin "MaxPerformance" pajisja ofron kapacitetin më të lartë të ftohjes. Ky është veçanërisht i dobishëm kur ju doni të ftohni një sasi të madhe ushqimesh brenda një kohe relativisht të shkurtër.

Programi "Party" është ideal në përgatitjet për festa: këtu aktivizohen "SuperCool" dhe "SuperFrost", për të ruajtur dhe për të ftohur në periudhë afatshkurtër sasi të mëdha ushqimesh dhe pijesh. Funksioni "Bottle-Timer" i ftoh pijet më shpejt në ndarjen e ngrirjes. Për të arritur temperaturën optimale të servirjes, ju duhet të futni vetëm numrin e shisheve dhe sasinë totale në litra. Kur arrihet temperatura optimale tingëllon një sinjal akustik.

Programi "Holiday" minimizon konsumin e energjisë gjatë kohës që jeni me pushime ose gjatë mungesës për kohë të gjatë në shtëpi. Temperatura në ndarjen e ftohjes vendoset në 15°C. Temperatura në ndarjen e ngrirjes mbahet konstante në vlerën e paracaktuar -18°C.

Ekrani 2,4"

Si alternativë për ekranin me prekje 7" në serinë "BluPerformance" disponohet edhe një ekran me prekje 2,4", i cili ndodhet pas derës. Përmes këtij ekrani tregohet temperatura në ndarjen e ftohjes dhe të ngrirjes. Falë rezolucionit të lartë dhe kontrastit të fortë ai mbron sytë dhe mund të lexohet qartë nga kënd shikimi. Menyja është e thjeshtë dhe përdoret në mënyrë intuitive.

Pajisjet

Përfitoni edhe ju nga avantazhet e shumta të gjeneratës së re të pajisjeve "BluPerformance" – dimensioni i ri i freskisë.

Video

Mësoni më shumë në videon tonë "BluPerformance" rreth gjeneratës së re të frigoriferëve dhe ngrirësve dhe frymëzohuni nga dizajni inovativ dhe karakteristikat e brendshme të cilësisë së lartë. Shfaq videon BluPerformance