Komoditet optimal përdorimi

Shinat teleskop me lëvizje të lehtë mbi të cilat mbështeten kasetat ofrojnë shumë komoditet shtesë te frigoriferët ftohës dhe ngrirës. Që të funksionojnë edhe në mënyrë optimale, ato i nënshtrohen një serie testesh të programuara për të përjashtuar edhe burimet e mundshme të defekteve. Për këtë qëllim, shinat teleskop u nënshtrohen ngarkesave më të mëdha sesa ato të zakonshme, për të garantuar një jetëgjatësi të madhe të tyre.

Arsyet e duhura

Cilësia e vërtetuar, freskia më e madhe në ruajtjen e ushqimit dhe efiçenca e lartë e energjisë: Ka shumë arsye për të zgjedhur një pajisje Liebherr. Përse Liebherr?