Higjienikë dhe të lehtë për t'u përdorur

Frigoriferët e rinj banak Liebherr për supermarkete bindin me idetë inovative për kërkesat profesionale. Falë përdorimit të komponentëve modernë të sistemit të ftohjes, agjentit ftohës ekologjik dhe me performancë të lartë, si dhe sistemit preciz të komandimit, cilësia dhe freskia e produkteve ruhen në mënyrë të garantuar. Sistemi elektronik me prekje është ergonomik dhe është i integruar qartë në pjesën e pasme të frigoriferit.

Frigoriferët banak ngrirës dyqanet ushqimore

Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-10 nga 10

PIZ 210 (-) Ngrirës lart për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 793 l
 • Bruttovolumen Gesamt 793 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 143 / 210 / 76 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 793 l

PIZ 250 (-) Ngrirës lart për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 1.160 l
 • Bruttovolumen Gesamt 1.160 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 143 / 250 / 76 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 1.160 l

BAY 210m (-) Frigorifer ngrirës banak për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 1.060 l
 • Bruttovolumen Gesamt 1.060 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 94,5 / 210 / 105 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 1.060 l

BAY 250m (-) Frigorifer ngrirës banak për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 1.290 l
 • Bruttovolumen Gesamt 1.290 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 94,5 / 250 / 105 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 1.290 l

COVE 180me (-) Frigorifer ngrirës banak për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 763 l
 • Bruttovolumen Gesamt 763 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 180 / 85 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 763 l

COVE 180se (-) Frigorifer ngrirës banak për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 704 l
 • Bruttovolumen Gesamt 704 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 84 / 180 / 85 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 704 l

COVE 250m (-) Frigorifer ngrirës banak për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 1.117 l
 • Bruttovolumen Gesamt 1.117 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 250 / 85 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 1.117 l

COVE 210m (-) Frigorifer ngrirës banak për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 915 l
 • Bruttovolumen Gesamt 915 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 210 / 85 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 915 l

COVE 250s (-) Frigorifer ngrirës banak për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 1.033 l
 • Bruttovolumen Gesamt 1.033 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 84 / 250 / 85 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 1.033 l

COVE 210s (-) Frigorifer ngrirës banak për supermarkete

 • Vëllimi bruto total 845 l
 • Bruttovolumen Gesamt 845 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 84 / 210 / 85 cm
 • Bruttovolumen Gesamt 845 l
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.