Efiçencë energjie maksimale

Konsumi i energjisë i frigoriferëve banak është ulur ndjeshëm falë përdorimit të sistemeve elektronike moderne dhe komponentëve të ftohjes me efiçencë të lartë. Edhe kostoja e prodhimit të pajisjeve është një faktor i rëndësishëm në fushën e konkurrencës. Ne kemi hequr dorë nga përdorimi i rezistencave elektrike për sistemin e shkrirjes. Në vend të tyre shkrirja realizohet nëpërmjet gazit të nxehtë. Gazi i nxehtë e shkrin shpejt pajisjen nga poshtë-lart.

Avantazhi: besueshmëri e lartë e pajisjes pasi në kanalin e shkarkimit nuk bllokohet asnjë copë akull. Ky proces automatik bëhet dy herë në javë; ai mund të komandohet edhe manualisht nëse ka nevojë shtesë. Si agjent ftohës përdoret gazi ekologjik pa HFC R290.

Kapaku prej xhami me rrëshqitje

Kapakët me rrëshqitje të prodhuar prej xhami sigurie jashtëzakonisht të qëndrueshëm dhe njëpjesësh kanë karakteristika të shkëlqyera në rrëshqitje. Kështu frigoriferi hapet lehtë dhe pa mundim. Këta kapakë mbyllës jashtëzakonisht hermetikë garantojnë ruajtje optimale të temperaturës dhe kontribuojnë në efiçencën e lartë energjetike të frigoriferit. Hyrja e lagështisë dhe për rrjedhojë formimi i akullit në hapësirën e brendshme të frigoriferit janë të reduktuara ndjeshëm. Korniza me ngrohje të integruar me ajër të nxehtë ndalon formimin e avullit në kapak dhe kështu mundëson gjithmonë një pamje të qartë të produkteve brenda.

Kursimi i energjisë

Funksion, karakteristikë ose material: Për efiçencën më të madhe të mundshme të energjisë ne shfrytëzojmë potencialin e kursimit nga çdo komponent i veçantë. Kursim i energjisë me Liebherr