Përdorim i shkëlqyer dhe superkursim

Frigoriferët banak për supermarkete Liebherr bindin me idetë e shumta inovative për kërkesat profesionale. Në frigoriferët e bollshëm banak produktet e ngrira mund të ruhen në mënyrë optimale dhe të ekspozohen qartë dhe me efekt vizual tërheqës. Ne i njohim kërkesat e frigoriferëve banak për supermarketet dhe jemi të orientuar drejt këtyre kërkesave: si rezultat, gjatë fazës së zhvillimit në fokus janë komoditeti i shkëlqyer në përdorim, efiçenca e lartë e energjisë dhe prezantimi i duhur atraktiv i produkteve.

Prezantim joshës i produkteve

Në frigoriferët tanë banak për supermarketet mallrat ekspozohen në mënyrë atraktive e të qartë dhe që nxit shitjet. Këtyre elementeve i kushtohet vëmendje e madhe në projektimin e frigoriferëve të rinj inovativë. Përveç kësaj, këta frigoriferë banak disponojnë shumë karakteristika që kontribuojnë që produktet jo vetëm të ekspozohen në mënyrën më të mirë të mundshme, por edhe që njëkohësisht ata të jenë veçanërisht komodë në përdorim. Mbushja dhe marrja e produkteve nga frigoriferi duhet të të lehtësohet ndjeshëm si për stafin e supermarketit, ashtu edhe për klientët.

 • Animi me 5°
  Në konceptimin e frigoriferëve të rinj banak për supermarketet vëmendje e madhe i kushtohet kombinimit të prezantimit joshës të mallit që nxit shitjet dhe komoditetit ergonomik në përdorim. Animi me 5° shikim perfekt të produkteve në brendësi. Gjithashtu produktet janë më pranë klientit. Marrja e produkteve lehtësohet nga hapësira e madhe e lirë te këmbët e klientit.

  Animi me 5°

  Në konceptimin e frigoriferëve të rinj banak për supermarketet vëmendje e madhe i kushtohet kombinimit të prezantimit joshës të mallit që nxit shitjet dhe komoditetit ergonomik në përdorim. Animi me 5° shikim perfekt të produkteve në brendësi. Gjithashtu produktet janë më pranë klientit. Marrja e produkteve lehtësohet nga hapësira e madhe e lirë te këmbët e klientit.

 • Etiketat e integruara të çmimeve
  Etiketat e çmimeve janë të pozicionuara në lartësinë optimale të shikimit të klientit dhe sigurojnë një orientim perfekt për produktet brenda në frigorifer. Etiketat e çmimeve janë integruar në mënyrë të harmonizuar në konceptimin e trupit dhe mund të ndërrohen shpejt dhe pa mundim në rast ofertash të ndryshme.

  Etiketat e integruara të çmimeve

  Etiketat e çmimeve janë të pozicionuara në lartësinë optimale të shikimit të klientit dhe sigurojnë një orientim perfekt për produktet brenda në frigorifer. Etiketat e çmimeve janë integruar në mënyrë të harmonizuar në konceptimin e trupit dhe mund të ndërrohen shpejt dhe pa mundim në rast ofertash të ndryshme.

 • Koncepti i ndriçimit
  Ndriçimi i brendshëm i frigoriferëve banak për supermarketet është i realizuar me anë të shiritave me ndriçues LED me efiçencë energjie dhe jetëgjatësi të madhe. Në ndryshim nga llambat fluoreshente krijohet më pak nxehtësi dhe konsumi i energjisë ulet ndjeshëm. Dy shiritat me ndriçues LED në pjesën e përparme dhe të pasme të hapësirës së brendshme theksojnë reklamimin e mallit, sepse krijimi i hijeve nga produktet evitohet falë formës optimale të ndriçimit. Falë këtij ndriçimi special me LED, produktet e mishit të freskët shfaqen gjithmonë në ngjyrën e tyre natyrale.

  Koncepti i ndriçimit

  Ndriçimi i brendshëm i frigoriferëve banak për supermarketet është i realizuar me anë të shiritave me ndriçues LED me efiçencë energjie dhe jetëgjatësi të madhe. Në ndryshim nga llambat fluoreshente krijohet më pak nxehtësi dhe konsumi i energjisë ulet ndjeshëm. Dy shiritat me ndriçues LED në pjesën e përparme dhe të pasme të hapësirës së brendshme theksojnë reklamimin e mallit, sepse krijimi i hijeve nga produktet evitohet falë formës optimale të ndriçimit. Falë këtij ndriçimi special me LED, produktet e mishit të freskët shfaqen gjithmonë në ngjyrën e tyre natyrale.

 • Efiçencë energjie maksimale

  Konsumi i energjisë i frigoriferëve banak është ulur ndjeshëm falë përdorimit të sistemeve elektronike moderne dhe komponentëve të ftohjes me efiçencë të lartë. Edhe kostoja e prodhimit të pajisjeve është një faktor i rëndësishëm në fushën e konkurrencës. Ne kemi hequr dorë nga përdorimi i rezistencave elektrike për sistemin e shkrirjes. Në vend të tyre shkrirja realizohet nëpërmjet gazit të nxehtë. Gazi i nxehtë e shkrin shpejt pajisjen nga poshtë-lart.

  Avantazhi: besueshmëri e lartë e pajisjes pasi në kanalin e shkarkimit nuk bllokohet asnjë copë akull. Ky proces automatik bëhet dy herë në javë; ai mund të komandohet edhe manualisht nëse ka nevojë shtesë. Si agjent ftohës përdoret gazi ekologjik pa HFC R290.

  Kapaku prej xhami me rrëshqitje

  Kapakët me rrëshqitje të prodhuar prej xhami sigurie jashtëzakonisht të qëndrueshëm dhe njëpjesësh kanë karakteristika të shkëlqyera në rrëshqitje. Kështu frigoriferi hapet lehtë dhe pa mundim. Këta kapakë mbyllës jashtëzakonisht hermetikë garantojnë ruajtje optimale të temperaturës dhe kontribuojnë në efiçencën e lartë energjetike të frigoriferit. Hyrja e lagështisë dhe për rrjedhojë formimi i akullit në hapësirën e brendshme të frigoriferit janë të reduktuara ndjeshëm. Korniza me ngrohje të integruar me ajër të nxehtë ndalon formimin e avullit në kapak dhe kështu mundëson gjithmonë një pamje të qartë të produkteve brenda.

  Kursimi i energjisë

  Funksion, karakteristikë ose material: Për efiçencën më të madhe të mundshme të energjisë ne shfrytëzojmë potencialin e kursimit nga çdo komponent i veçantë. Kursim i energjisë me Liebherr

  Sistemi elektronik preciz

  Sistemi elektronik preciz e i besueshëm mundëson një komandim me efiçencë të lartë të frigoriferëve të rinj banak Liebherr për supermarketet. Avantazhi: artikujt në ftohje ruhen në mënyrë të sigurt dhe optimale edhe në kushtet e përdorimit të vazhdueshëm. Për këtë klientët mund t'i besojnë cilësisë së provuar dhe përvojës së Liebherr. Kjo sepse Liebherr i ka zhvilluar sistemet elektronike të frigoriferëve të rinj banak për supermarketet në bashkëpunim me firmën "Wurm", e cila është e njohur në mbarë botën për zhvillimin e sistemeve elektronike për supermarketet.

  Avantazhet e veçorive të sistemit elektronik

  Funksionim krejtësisht me prekje i ekranit prej xhami

  Sistemi elektronik i ekranit me prekje i lehtë për t'u përdorur i frigoriferëve banak Liebherr për supermarketet është i integruar në formë ergonomike në pjesën e pasme të kornizës. Në këtë mënyrë garantohet një shikim perfekt i treguesit të temperaturës. Të gjitha funksionet për rregullimin e saktë të temperaturës shfaqen vetëm kur këto aktivizohen nëpërmjet çipit me valë RFID nga stafi i autorizuar për akses në këto funksione. Në këtë mënyrë, për mbrojtjen e ushqimeve parandalohet ndryshimi i paautorizuar i parametrave. Nëpërmjet ekranit rregullohen edhe funksionet "Shkrirje" ose "Ndezja/fikja e ndriçimit të brendshëm".

  Kompresori i komanduar nga nevoja

  Frigoriferët e rinj banak për supermarketet kanë një kompresor me komandim elektronik të shpejtësisë që kujdeset për efiçencë maksimale të energjisë. Kompresori përshtatet shpejt dhe në mënyrë optimale me kërkesat aktuale për ftohje në brendësi të pajisjes. Dy sensorë të temperaturës së ajrit komunikojnë nevojën për ftohtësi dhe komandojnë kompresorin. Kjo jo vetëm që kontribuon në qasjen e qëndrueshme ndaj mjedisit, por gjithashtu zvogëlon akoma më shumë kostot e operimit.

  SelfDiagnostic

  Frigoriferi banak për supermarketet Liebherr disponon një sistem elektronik preciz komandimi që kontribuon ndjeshëm te komoditeti dhe lehtësia e mirëmbajtjes. Përmes një ndërfaqeje pajisja mundëson monitorimin e vazhdueshëm të temperaturës – dhe në rast defekti, një diagnostikim të shpejtë, analizë të defektit dhe eliminim të tij. Sistemi i identifikimit të hershëm të defekteve siguron një alarm automatik dhe një kohë të shkurtër reagimi deri në eliminimin e defektit. Kështu parandalohet një shkëputje e hallkës së zinxhirit ftohës dhe shmangen dëmet materiale.

  Rezerva e ftohjes me SmartGrid-ready

  Në të ardhmen rrjetet inteligjente të energjisë (SmartGrid) do të ndihmojnë në uljen e kostove për energji. Frigoriferët banak për supermarketet Liebherr janë gati që tani për këtë falë sistemit "SmartGrid-ready". Kur të ketë tepricë energjie, p.sh. nga energjitë e rinovueshme, pajisjet do të furnizohen me energji me çmime më të lira. Kur çmimi i energjisë të jetë më i ulët mund të krijohet rezervë e ftohjes, d.m.th. frigoriferi ftoh në temperatura më të ulëta se zakonisht. Kjo rezervë e ftohjes mund të përdoret kur çmimi i energjisë rritet përsëri.

  Arsyet e duhura

  Cilësia e vërtetuar, freskia më e madhe në ruajtjen e ushqimit dhe efiçenca e lartë e energjisë: Ka shumë arsye për të zgjedhur një pajisje Liebherr. Përse Liebherr?

  Pastrimi i shpejtë

  Higjiena luan një rol të veçantë në sektorin e ushqimeve. Frigoriferët banak për supermarketet Liebherr pastrohen thjeshtë dhe lehtë falë profilit me vetëpastrim të kapakut prej xhami me rrëshqitje dhe hapësirës së brendshme pa kanale bashkimi. Ushqimet ruhen në mënyrë optimale në temperaturën e duhur dhe kështu plotësohet kërkesat më të larta në lidhje me higjienën.

  Komoditeti i pastrimit

 • Kapaku prej xhami me rrëshqitje
  Kapaku prej xhami me rrëshqitje, i cilësisë së lartë dhe pa kornizë rrethuese i frigoriferëve banak për supermarketet Liebherr lejon një shikim optimal të produkteve brenda frigoriferit. Rezultati: prezantim tërheqës dhe joshës i produkteve. Sipërfaqet e lëvizjes së këtyre kapakëve inovativë me rrëshqitje janë me vetëpastrim, kështu që çdo papastërti e mundshme largohet nga profilet. Përveç kësaj, profili mbyllës mbi sipërfaqet e kontaktit pengon grumbullimin dhe hyrjen e pluhurit në frigorifer.

  Kapaku prej xhami me rrëshqitje

  Kapaku prej xhami me rrëshqitje, i cilësisë së lartë dhe pa kornizë rrethuese i frigoriferëve banak për supermarketet Liebherr lejon një shikim optimal të produkteve brenda frigoriferit. Rezultati: prezantim tërheqës dhe joshës i produkteve. Sipërfaqet e lëvizjes së këtyre kapakëve inovativë me rrëshqitje janë me vetëpastrim, kështu që çdo papastërti e mundshme largohet nga profilet. Përveç kësaj, profili mbyllës mbi sipërfaqet e kontaktit pengon grumbullimin dhe hyrjen e pluhurit në frigorifer.

 • Hapësirë e brendshme pa kanale bashkimi
  Këndet e harkuara në hapësirën e brendshme të frigoriferëve banak për supermarketet Liebherr janë projektuar qëllimisht me rreze të madhe. Falë konceptit të menduar mirë të hapësirës së brendshme janë evituar gjithashtu edhe kanalet e bashkimit. Të gjitha rrjetat ndarëse të frigoriferit mund të hiqen lehtë dhe sipërfaqet pastrohen kollaj. Kërkesat ligjore për higjienën garantohen në sajë të sistemit elektronik preciz dhe kështu garantohet edhe ruajtja e saktë e temperaturës së frigoriferit banak.

  Hapësirë e brendshme pa kanale bashkimi

  Këndet e harkuara në hapësirën e brendshme të frigoriferëve banak për supermarketet Liebherr janë projektuar qëllimisht me rreze të madhe. Falë konceptit të menduar mirë të hapësirës së brendshme janë evituar gjithashtu edhe kanalet e bashkimit. Të gjitha rrjetat ndarëse të frigoriferit mund të hiqen lehtë dhe sipërfaqet pastrohen kollaj. Kërkesat ligjore për higjienën garantohen në sajë të sistemit elektronik preciz dhe kështu garantohet edhe ruajtja e saktë e temperaturës së frigoriferit banak.

 • Pastrim i thjeshtë i dyshemesë
  Karakteristike për frigoriferët banak për supermarketet Liebherr është forma konike. I është kushtuar vëmendje një shiriti linear të bazamentit për ta bërë një proces më të lehtë dhe më të shpejtë pastrimin e dyshemesë. Futja e pluhurit dhe ujit shmanget nëpërmjet dizajnit pa kanale bashkimi dhe kështu që evitohet nevoja e masave të kushtueshme të pastrimit.

  Pastrim i thjeshtë i dyshemesë

  Karakteristike për frigoriferët banak për supermarketet Liebherr është forma konike. I është kushtuar vëmendje një shiriti linear të bazamentit për ta bërë një proces më të lehtë dhe më të shpejtë pastrimin e dyshemesë. Futja e pluhurit dhe ujit shmanget nëpërmjet dizajnit pa kanale bashkimi dhe kështu që evitohet nevoja e masave të kushtueshme të pastrimit.

 • Brandimi

  Frigoriferët ftohës dhe ngrirës të branduar sigurojnë një reklamim të produkteve që nxit blerjen dhe rrisin reputacionin e markës së kompanisë suaj në pikën e shitjes. Mëso më shumë

  Dizajni modern i frigoriferëve banak

  Frigoriferët banak për supermarkete "Liebherr" shquhen për qëndrueshmërinë e lartë, konstruksionin e fortë dhe dizajnin modern. Procesi krejtësisht i ri i prodhimit i stampimit me PU në 3D kontribuon që trupi plastik të bëhet mjaft elastik dhe jetëgjatë dhe të jetë rezistent ndaj goditjeve dhe përplasjeve, dhe për rrjedhojë të jetë më i qëndrueshëm sesa modelet e zakonshme me trup llamarine.

  Teknologjie prodhimi revolucionare

  Si kompani inovative, "Liebherr" hap gjithmonë shtigje të reja. Sot, procesi i ri i prodhimit të frigoriferëve banak për supermarkete "Liebherr" me stampim të shkumës së poliuretanit në 3D hap mundësi të reja dhe njëkohësisht vendos standarde të reja – edhe në nivelin e dizajnit. Procesi i sprucimit me presion të lartë i 2 komponentëve me bazë poliuretani lejon realizimin e komponentëve me dimensione të mëdha dhe me gjeometri komplekse. Avantazhi: Materiali është shumë i lehtë por jashtëzakonisht i qëndrueshëm, gjë që ndihmon në qëndrueshmërinë e frigoriferit dhe që ai të duket si i ri edhe pas shumë kohësh, pavarësisht përdorimit të ashpër në supermarket.

  Shtypjet e shëmtuara të shkaktuara ndonjëherë nga përplasja e karrocave të blerjeve në frigorifer i takojnë në shkuarës. Ne nuk e përdorim pothuajse fare llamarinën në frigoriferët tanë banak. Procesi lejon realizimin e strukturave sipërfaqësore nga më të ndryshmet. Në këtë mënyrë mund të përmbushen më mirë dëshirat e klientëve.

  Fabrika e prodhimit

  "Liebherr" prodhon çdo vit rreth 2,2 milionë frigoriferë dhe është një lider në tregun evropian. Thuajse çereku i numrit të këtyre pajisjeve vjen nga fabrika në Lienz (Austri). Fabrika Lienz

  Fabrika e Liebherr në Lienz

  Variantet fleksibël të instalimit

  Frigoriferët e rinj banak Liebherr për supermarkete bindin me idetë inovative për kërkesat profesionale: frigoriferët e bollshëm banak mund të përdoren për t'i ekspozuar produktet e ngrira në mënyrë optimale, të qartë dhe me efekt vizual tërheqës. Gjithashtu garantohet që frigoriferët banak në versionin si pajisje individuale ose në versionin si pajisje të kombinuara të instalohen gjithmonë në mënyrë optimale sipas nevojave të klientëve.

  Në versionin si pajisje individuale, frigoriferi banak duhet mbështetur me shpinë pas një muri.

  Në instalimin në seri pajisjet duhen mbështetur me shpinë pas një muri.

  Frigoriferët banak mund të instalohet si bllok me 4 copë, ku ata vendosen në shpinë me njëri-tjetrin.

  Në kombinimin si ishull ftohjeje/ngrirjeje, ekzistojnë variante të ndryshme të instalimit të pajisjeve. Kështu për shembull, në secilën kokë të rreshtit mund të vendoset tërthorazi nga një frigorifer duke u konsideruar si "mbyllje" e ishullit.

  Mediat sociale

  Liebherr kalon në median sociale: Bëhuni pjesë e komunitetit tonë dhe merrni jo vetëm përkrahje në rast shërbimi, por edhe këshilla dhe truke për ruajtjen e përkryer të ushqimit tuaj. Liebherr në rrjetet sociale

  Pajisjet profesionale

  Në gastronomi, tregti ose laborator - frigoriferët ftohës profesionalë Liebherr plotësojnë të gjitha kërkesat e profesionistëve. Pajisjet për përdorim profesional

  Mediat sociale

  Liebherr kalon në median sociale: Bëhuni pjesë e komunitetit tonë dhe merrni jo vetëm përkrahje në rast shërbimi, por edhe këshilla dhe truke për ruajtjen e përkryer të ushqimit tuaj. Liebherr në rrjetet sociale