Frigoriferët ftohës dhe ngrirës për furrën e bukës dhe pastiçerinë

Mbështetur në përvojën tonë shumëvjeçare në fushën e teknologjive të ftohjes, ne ofrojmë një mori modelesh për ruajtjen optimale të produkteve të vendosura në ruajtje. Qysh në fazën e konceptimit të frigoriferëve të rinj zhvillohen teknologji inovative, të cilat garantojnë përmbushjen e kërkesave të veçanta lidhur me cilësinë dhe sigurinë ushqimore për furrat e bukës dhe pastiçeritë.

Për t'i ruajtur në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të organizuar lëndët e para, produktet e brumit gjysmë të gatshme dhe ato të gatshme, vëmendje e veçantë i kushtohet qëndrueshmërisë së temperaturës dhe komoditetit në përdorim, në mënyrë që pajisjet të ofrojnë performancë perfekte ftohëse edhe në temperatura të larta ambienti dhe komoditet në futjen optimale të tavave të pastiçerisë falë shinave të vendosjes me rregullim të lartësisë. Cilësia e lartë e sipërfaqes bën gjithashtu të mundur që pjesa e brendshme prej çeliku me krom-nikel të pastrohet lehtë.

Përmes përdorimit të sistemeve elektronike më moderne në kombinim me sistemet e ftohjes me efiçencë të lartë, pajisjet tona janë me efiçencë të lartë energjie dhe ekologjike (certifikuar sipas ISO 14001 – Menaxhimi i mjedisit).

Broshurat

Zbuloni shumëllojshmërinë e frigoriferëve ftohës dhe ngrirës Liebherr. Broshurat tona ju informojnë për gamën e gjerë të pajisjeve tona për laboratorët ose furrat e bukës. Shko te përmbledhja e broshurave "Pajisjet profesionale"