Pajisje për përdorim profesional për freski që zgjat

Në fushën profesionale frigoriferët ftohës dhe ngrirës duhet të jenë veçanërisht të fortë, praktik dhe me efiçencë energjie. Pajisjet Liebherr plotësojnë të gjithë kërkesat e nevojshme për fushën profesionale: komponentë të cilësisë së lartë dhe vëllim maksimal shfrytëzimi, performancë efikase në ftohje, ruajtje e sigurt konstante e temperaturës dhe lehtësi pastrimi e pashoqe. Por mbi të gjitha këto pajisje janë një kombinim i përkryer i efikasitetit të lartë të funksionimit me konsumin e ulët të energjisë.

Frigoriferët - Hoteleria dhe gastronomia

Sistemi i ftohjes


Vëllimi bruto


Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-10 nga 26

FRFCvg 4001 Perfection Frigorifer ftohës me ftohje me qarkullim ajri

 • Totali i vëllimit bruto 420 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

FRFCvg 5501 Perfection Frigorifer ftohës me ftohje me qarkullim ajri

 • Totali i vëllimit bruto 571 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

FRFCvg 5511 Perfection Frigorifer ftohës me ftohje me qarkullim ajri

 • Totali i vëllimit bruto 600 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

FRFCvg 6501 Perfection Frigorifer ftohës me ftohje me qarkullim ajri

 • Totali i vëllimit bruto 655 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 201,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 201,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

FRFCvg 6511 Perfection Frigorifer ftohës me ftohje me qarkullim ajri

 • Totali i vëllimit bruto 688 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 201,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 201,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

FRFvg 4001 Performance Frigorifer ftohës me ftohje me qarkullim ajri

 • Totali i vëllimit bruto 420 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

FRFvg 5501 Performance Frigorifer ftohës me ftohje me qarkullim ajri

 • Totali i vëllimit bruto 571 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.