Optimalë për ruajtjen afatgjatë

Frigoriferët për ruajtjen e verës të serisë "GrandCru" ofrojnë kushtet më të mira si një qilar vere. Në këto pajisje, temperatura mund të vendoset në të gjithë hapësirën e brendshme në +5°C deri në +20°C, sipas nevojave. Në këtë mënyrë ata janë optimalë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Pajisjet disponohen në madhësi të ndryshme.

Frigoriferët për ruajtjen e verës "GrandCru"

Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Materiali dera/kapaku


Ngjyra trupi

Rezultati 1-7 nga 7

WKes 4552 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1

WKes 653 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1

WKt 4551 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1

WKt 4552 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1

WKt 5551 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 253
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1

WKt 5552 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 253
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1

WKt 6451 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 193 / 74,7 / 75,9 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 312
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.