Optimalë për ruajtjen afatgjatë

Frigoriferët për ruajtjen e verës të serisë "GrandCru" ofrojnë kushtet më të mira si një qilar vere. Në këto pajisje, temperatura mund të vendoset në të gjithë hapësirën e brendshme në +5°C deri në +20°C, sipas nevojave. Në këtë mënyrë ata janë optimalë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Pajisjet disponohen në madhësi të ndryshme.

Frigoriferët për ruajtjen e verës "GrandCru"

Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Materiali dera/kapaku


Ngjyra trupi

Rezultati 1-7 nga 7

WKes 4552 GrandCru Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A+
 • Vëllimi bruto total 478 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70,0 / 74,2 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,364 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKes 653 Grand Cru Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Vëllimi bruto total 56 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,205 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • SmartSteel

  SmartSteel ul ndjeshëm dukshmërinë e gjurmëve të gishtave dhe është veçanërisht i lehtë për t'u pastruar.

 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKt 4551 GrandCru Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Vëllimi bruto total 456 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70,0 / 74,2 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,288 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKt 4552 GrandCru Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A+
 • Vëllimi bruto total 478 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70,0 / 74,2 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,364 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKt 5551 GrandCru Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Vëllimi bruto total 547 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70,0 / 74,2 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,302 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 253
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKt 5552 GrandCru Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A+
 • Vëllimi bruto total 573 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70,0 / 74,2 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,382 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 253
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKt 6451 GrandCru Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Vëllimi bruto total 666 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 193 / 74,7 / 75,9 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,323 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 312
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.