Optimalë për ruajtjen afatgjatë

Frigoriferët për ruajtjen e verës të serisë "GrandCru" ofrojnë kushtet më të mira si një qilar vere. Në këto pajisje, temperatura mund të vendoset në të gjithë hapësirën e brendshme në +5°C deri në +20°C, sipas nevojave. Në këtë mënyrë ata janë optimalë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Pajisjet disponohen në madhësi të ndryshme.

Frigoriferët për ruajtjen e verës "GrandCru"

Vëllimi i përgjithshëm


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Materiali dera/kapaku


Ngjyra trupi

Rezultati 1-3 nga 3

WFbli 5041 Perfection Frigorifer për verën Porfessional

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 158
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 158
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Fuqia e tingullit të zhurmës 38 dB
 • Zgjidhja e rrjetit Kutia e integruar "SmartDevice"

WFbli 5241 Perfection Frigorifer për verën Porfessional

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 188
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 188
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Fuqia e tingullit të zhurmës 38 dB
 • Zgjidhja e rrjetit Kutia e integruar "SmartDevice"

WKes 653 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Fuqia e tingullit të zhurmës 40 dB
 • Zgjidhja e rrjetit
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.