Dizajn komod për servirjen e verërave tuaja

Te frigoriferët për ruajtjen e verës "Vinothek", në të gjithë hapësirën e brendshme mbizotëron një temperaturë konstante, e cila mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C, sipas nevojave. Për këtë qëllim, pajisjet gëzojnë karakteristika shumë komode dhe janë gjithashtu shumë të mirë për ruajtjen afatgjatë dhe matuerimin e verërave.

Frigoriferët për ruajtjen e verës "Vinothek"

Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Materiali dera/kapaku


Ngjyra trupi

Rezultati 1-6 nga 6

WKb 1812 Vinothek Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A+
 • Vëllimi bruto total 145 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 60,0 / 61,3 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,307 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 66
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKb 3212 Vinothek Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A
 • Vëllimi bruto total 336 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 135 / 60,0 / 73,9 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,441 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 164
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKb 4212 Vinothek Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A
 • Vëllimi bruto total 427 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60,0 / 73,9 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,458 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 200
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKr 1811 Vinothek Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A+
 • Vëllimi bruto total 145 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 60,0 / 61,3 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,308 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 66
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKr 3211 Vinothek Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Vëllimi bruto total 322 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 135 / 60,0 / 73,9 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,269 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 164
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

WKr 4211 Vinothek Frigorifer vere

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Vëllimi bruto total 409 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60,0 / 73,9 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,282 kWh / 24h
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 200
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Frigoriferët për ruajtjen e verës

  Frigoriferët për ruajtjen e verës sigurojnë kushte të ngjashme si kantinat/qilarët. Në këto pajisje mbizotëron një temperaturë konstante në të gjithë brendësinë. Sipas nevojës, ajo mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C. Frigoriferët për ruajtjen e verës janë idealë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Megjithatë, në varësi të temperaturës së caktuar, këto pajisje mund të mbajnë edhe një sasi më të madhe vere në temperaturë për servirje. Në serinë GrandCru dhe Vinothek Liebherr ofron frigoriferë për ruajtjen e verës në madhësi dhe konfigurime të ndryshme.

 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.