Verë gati për servirje në çdo moment

Në varësi të modelit, frigoriferët përshtatës të temperaturës së verës kanë zona me temperatura të ndryshme ose ndarje të dedikuara për verën me rregullim individual të temperaturës, për ftohjen optimale të verës. Vera e kuqe i shpërthen aromat e saj më së miri në +16°C deri në +20°C, vera e bardhë në +10°C deri në +12°C. Ndërsa vera e gazuar dhe shampanja shijohen në maksimum kur serviren të ftohura mirë në temperaturë +5°C deri në +7°C.

Frigoriferët përshtatës të temperaturës së verës