Pajisje të dizajnuara individualisht për markën tuaj

Liebherr ofron mundësi të shumta për t'i branduar individualisht frigoriferët tuaj. Për këtë mund të zgjidhni nga një sërë modelesh dhe procesesh të ndryshme printimi.

Sipas dëshirës, ne zhvillojmë për ju një koncept individual të pajisjes, i cili merr në konsideratë dizajnin e korporatës suaj. Për këtë qëllim të gjitha detajet përputhen me njëra-tjetrën. Perceptimi i përgjithshëm i harmonizuar thekson mesazhet e markës suaj, fuqizon prezencën e markës dhe rrit kështu vlerën e reputacionit.