LCexv 4010 MediLine Kombinim për laborator me sistem elektronik "Comfort"

Vëllimi bruto total 361 l
Bruttovolumen Gesamt 361 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

Pajisur paraprakisht për SmartMonitoring

Pajisur paraprakisht për SmartMonitoring

SmartMonitoring i firmës Liebherr ofron një zgjidhje gjithëpërfshirëse për dokumentimin dhe mbikëqyrjen e të dhënave të matjes dhe funksionimit, mesazhet e alarmit dhe gjendjet e pajisjeve. SmartCoolingHub që nevojitet për këtë qëllim, mund të lidhet direkt në këtë pajisje nëpërmjet ndërfaqes RS 485 të ofruar paraprakisht.

Funksioni Alarm-Testues

Funksioni Alarm-Testues

Me këtë test, mund të kontrollohet funksionaliteti i pajisjes së brendshme dhe çdo pajisje alarmi të lidhur me jashtë. Ftohja e pajisjes nuk do të ndërpritet gjatë këtij testimi.

Mbrojtja nga shpërthimi: ATEX 95

Mbrojtja nga shpërthimi: ATEX 95

Certifikimi Atex 95 vërteton se frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorët Liebherr me mbrojtje ndaj shpërthimit në kuptim të Direktivës së BE-së 2014/34/BE (ATEX) janë të përshtatshëm për ruajtjen e materialeve shpërthyese dhe lehtësisht të ndezshme.

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës tregon saktësisht temperaturën e brendshme të frigoriferit. Kështu, operatorët dhe përdoruesit mund të marrin një pasqyrë të shpejtë të temperaturës së pajisjes.

Ftohja me qarkullim

Ftohja me qarkullim

Ventilatorët me efikasitet të lartë sigurojnë ftohje të shpejtë të mallrave të freskëta të ruajtura dhe një temperaturë uniforme ftohëse në të gjithë brendësinë.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Ndëfaqja seriale magjistrale

Ndëfaqja seriale magjistrale

Duke përdorur ndërfaqen e serisë, pajisjet mund të lidhen me një sistem monitorimi të jashtëm. Në rast se një sistem monitorimi për t'u lidhur me anë të ndërfaqes nuk është tashmë i disponueshëm, një komplet plotësues i konvertimit të ndërfaqes disponohet si aksesor opsionale, i cili mund të përdoret për t'u lidhur me një kompjuter ose laptop. Me ndihmën e ndërfaqes magjistrale mund të lidhen deri në 20 pajisje në seri dhe në rrjet me njëri-tjetrin. Temperatura dhe alarmi mund të dokumentohen dhe arkivohen nëpërmjet programit të monitorimit të temperaturës Liebherr.

Alarmi i temperaturës

Alarmi i temperaturës

Alarmi i integruar i temperaturës sinjalizon në rast të tejkalimit ose rënies nën kufijtë e alarmit. Ky alarm është i pajisur me sinjalizim akustik dhe vizual, duke siguruar sigurinë maksimale të mallrave të ruajtura.

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Të gjitha frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorë janë testuar në objektet moderne të zhvillimit të Liebherr sipas metodës së provës EN 60068-3 për matjen e stabilitetit të temperaturës. Temperatura matet në nëntë pika të ndryshme brenda pajisjes.

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të vendoset gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit dhe të përshtatet sipas nevojave individuale.

Grupi i produkteve Kombinim për laborator me sistem elektronik "Comfort"
GTIN 9005382237151
Konsumi i energjisë çdo vit 657 kWh/a
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 345 l
Ndarja e ftohjes 240 l
Ndarja e ngrirjes 105 l
Vëllimi bruto total 361 l
Bruttovolumen Gesamt 361 l
Bruttovolumen Gefrierteil 107 l
Bruttovolumen Kühlteil 254 l
Nettovolumen Gefrierteil 105 l
Nettovolumen Gesamt 345 l
Nettovolumen Kühlteil 240 l
Agjenti ftohës R 600a
Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes Statik
Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes Dinamik
Procesi i shkrirjes Manual
Procesi i shkrirjes Automatik
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Vlera e lidhjes 1,5 A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
Izolimi 70 - 70 mm
Pesha (me paketimin) 91,00 kg
Pesha (pa paketimin) 85,00 kg
Komandimi Sistem komandimi elektronik
Përdorimi Butona
Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +3 °C deri në +16 °C
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
Kontakti pa potencial
Alarmi i shkëputjes së rrjetit Në rikthimin e rrjetit
SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
Numri i rafteve mbajtëse Ndarja e ftohjes 5
Materiali muret anësore Çelik
Ngjyra trupi E bardhë
Materiali dera/kapaku Çelik
Brava mekanike
Dyert me vetëmbyllje
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Materiali hapësira e brendshme Plastikë e bardhë
Lloji i rrotave
Kullimi i ujit të shkrirjes
Kuti në ndarjen e ngrirjes 3
Numri i rafteve mbajtëse Ndarja e ngrirjes 0
Materiali raftet mbajtëse Xham
Kapaciteti mbajtës raftet mbajtëse ndarja e ngrirjes 24 kg
Kapaciteti mbajtës rafti mbajtës ndarja e ftohjes 40 kg
Dizajni i derës HardLine
Doreza Dorezë shufër ergonomike me mekanizëm për hapjen
ecovadis 2021

ecovadis 2021

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.