LGT 4725 MediLine Frigorifer ngrirës banak për laborator me sistem elektronik "Comfort"

Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 90,5 / 165,4 / 78,7 cm
Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring i firmës Liebherr ofron një zgjidhje gjithëpërfshirëse për dokumentimin dhe mbikëqyrjen e të dhënave të matjes dhe funksionimit, mesazhet e alarmit dhe gjendjet e pajisjeve. Për të lidhur në këtë pajisje SmartCoolingHub që nevojitet për këtë qëllim, juve ju duhet konverteri i ndërfaqes RS 485, i cili shitet më vete.

Funksioni Alarm-Testues

Funksioni Alarm-Testues

Me këtë test, mund të kontrollohet funksionaliteti i pajisjes së brendshme dhe çdo pajisje alarmi të lidhur me jashtë. Ftohja e pajisjes nuk do të ndërpritet gjatë këtij testimi.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Mbyllje me cilësi të lartë

Mbyllje me cilësi të lartë

Fleksibiliteti i vulës së derës siguron një mbyllje uniforme të pajisjes. Kështu, ftohja nuk zbutet, gjë që kontribuon në efiçencën e mirë të energjisë të pajisjeve. Guarnicioni i prodhuar nga materiale jashtëzakonisht rezistente është i qëndrueshëm, pasi është i pandjeshëm ndaj luhatjeve të temperaturës. Për shkak të mundësisë së mirë të pastrimit, ai është gjithashtu shumë higjienik.

Ndëfaqja seriale magjistrale

Ndëfaqja seriale magjistrale

Duke përdorur ndërfaqen e serisë, pajisjet mund të lidhen me një sistem monitorimi të jashtëm. Në rast se një sistem monitorimi për t'u lidhur me anë të ndërfaqes nuk është tashmë i disponueshëm, një komplet plotësues i konvertimit të ndërfaqes disponohet si aksesor opsionale, i cili mund të përdoret për t'u lidhur me një kompjuter ose laptop. Me ndihmën e ndërfaqes magjistrale mund të lidhen deri në 20 pajisje në seri dhe në rrjet me njëri-tjetrin. Kështu, temperatura dhe alarmi mund të dokumentohen dhe arkivohen, p.sh., nëpërmjet SmartMonitoring.

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Të gjitha frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorë janë testuar në objektet moderne të zhvillimit të Liebherr sipas metodës së provës EN 60068-3 për matjen e stabilitetit të temperaturës. Temperatura matet në nëntë pika të ndryshme brenda pajisjes.

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Grupi i produkteve Frigorifer ngrirës banak për laborator me sistem elektronik "Comfort"
GTIN 9005382230916
Konsumi i energjisë çdo vit 1.589 kWh/a
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 418 l
Ndarja e ngrirjes 418 l
Agjenti ftohës R 290
Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes Statik
Procesi i shkrirjes Manual
Tensioni 220-240 V ~
Temperatura e ambientit +10 °C deri në 30 °C
Frekuenca 50 Hz
Vlera e lidhjes 3,5 A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 90,5 / 165,4 / 78,7 cm
Izolimi 100 - 100 mm
Pesha (me paketimin) 91,00 kg
Pesha (pa paketimin) 76,00 kg
Komandimi Sistem komandimi elektronik
Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Kontakti pa potencial
Alarmi i shkëputjes së rrjetit Në rikthimin e rrjetit
Luhatja maksimale 1,8 °C
Gradienti maksimal 3,5 °C
Materiali muret anësore Çelik
Ngjyra trupi E bardhë
Ngjyra korniza e mbulimit E bardhë
Materiali dera/kapaku Çelik
Brava Ekzistuese
Materiali hapësira e brendshme Alumin i lyer me të bardhë
Lloji i rrotave
Kullimi i ujit të shkrirjes
Doreza Profil alumini
SmartCoolingHub

SmartCoolingHub

Nr. i artikullit 612578400

SmartCoolingHub me licencë 36 mujore për një frigorifer përbën bazën për lidhjen në rrjet të deri në 20 pajisjeve profesionale Liebherr. Ai lidhet me rrjetin e pajisjeve dhe i dërgon të dhënat e pajisjeve në renë kompjuterike të Liebherr. Nëse lidhja me internetin ndërpritet, memoria e përkohshme ruan të gjitha të dhënat e pajisjeve për deri në 48 orë.

Koshi shtesë për frigoriferët ngrirës banak

Koshi shtesë për frigoriferët ngrirës banak

Nr. i artikullit 711362700

Plotësim fleksibël: Koshat shtesë të frigoriferëve ngrirës banak lehtësojnë ndarjen e artikujve të vegjël në ngrirje dhe lejojnë qasje më të shpejtë tek artikujt në ngrirje.

ecovadis 2021

ecovadis 2021

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.