LGv 5010 MediLine Frigorifer ngrirës për laborator me sistem elektronik "Comfort"

Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 184,4 / 75,1 / 75 cm
Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C
Konsumi i energjisë çdo vit 1.245 kWh/a

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring i firmës Liebherr ofron një zgjidhje gjithëpërfshirëse për dokumentimin dhe mbikëqyrjen e të dhënave të matjes dhe funksionimit, mesazhet e alarmit dhe gjendjet e pajisjeve. Për të lidhur në këtë pajisje SmartCoolingHub që nevojitet për këtë qëllim, juve ju duhet konverteri i ndërfaqes RS 485, i cili shitet më vete.

Funksioni Alarm-Testues

Funksioni Alarm-Testues

Me këtë test, mund të kontrollohet funksionaliteti i pajisjes së brendshme dhe çdo pajisje alarmi të lidhur me jashtë. Ftohja e pajisjes nuk do të ndërpritet gjatë këtij testimi.

Ftohja me qarkullim

Ftohja me qarkullim

Ventilatorët me efikasitet të lartë sigurojnë ftohje të shpejtë të mallrave të freskëta të ruajtura dhe një temperaturë uniforme ftohëse në të gjithë brendësinë.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Ndëfaqja seriale magjistrale

Ndëfaqja seriale magjistrale

Duke përdorur ndërfaqen e serisë, pajisjet mund të lidhen me një sistem monitorimi të jashtëm. Në rast se një sistem monitorimi për t'u lidhur me anë të ndërfaqes nuk është tashmë i disponueshëm, një komplet plotësues i konvertimit të ndërfaqes disponohet si aksesor opsionale, i cili mund të përdoret për t'u lidhur me një kompjuter ose laptop. Me ndihmën e ndërfaqes magjistrale mund të lidhen deri në 20 pajisje në seri dhe në rrjet me njëri-tjetrin. Kështu, temperatura dhe alarmi mund të dokumentohen dhe arkivohen, p.sh., nëpërmjet SmartMonitoring.

Alarmi i temperaturës

Alarmi i temperaturës

Alarmi i integruar i temperaturës sinjalizon në rast të tejkalimit ose rënies nën kufijtë e alarmit. Ky alarm është i pajisur me sinjalizim akustik dhe vizual, duke siguruar sigurinë maksimale të mallrave të ruajtura.

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Të gjitha frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorë janë testuar në objektet moderne të zhvillimit të Liebherr sipas metodës së provës EN 60068-3 për matjen e stabilitetit të temperaturës. Temperatura matet në nëntë pika të ndryshme brenda pajisjes.

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të vendoset gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit dhe të përshtatet sipas nevojave individuale.

Grupi i produkteve Frigorifer ngrirës për laborator me sistem elektronik "Comfort"
Klasifikimi MediLine
GTIN 9005382237397
Konsumi i energjisë çdo vit 1.245 kWh/a
Konsumi i energjisë në 24 orë 3,410 kWh / 24h
Fuqia e tingullit të zhurmës 55 dB
Temperatura e ambientit +16 °C deri në 35 °C
Agjenti ftohës R 290
Çlirimi i nxehtësisë 775 kJ / h
Luhatja maksimale 4,9 °C
Gradienti maksimal 5,8 °C
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Alarmi i shkëputjes së rrjetit Në rikthimin e rrjetit
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
Kontakti pa potencial
Lloji i rrjetit SmartCoolingHub
Ndërfaqja RS 485
Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Teknologjia e ftohjes NoFrost
Sistemi i ftohjes Dinamik
Procesi i shkrirjes Automatik
Ndriçimi i brendshëm
Numri i koshave 2
Kuti në ndarjen e ngrirjes 8
Numri i rafteve mbajtëse 5
Skara e bazamentit
Materiali muret anësore Çelik
Ngjyra trupi E bardhë
Materiali dera/kapaku Çelik
Doreza Dorezë shufër ergonomike me mekanizëm për hapjen
Materiali hapësira e brendshme Plastikë e bardhë
Material i rafteve të rregullueshme Ndarja e ngrirjes Skarë me veshje plastike
Materiali këmbët me regjistrim
Dera që mbyllet vetë
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Këmbët mbajtëse me regjistrim të lartësisë — mm
Rrotat
Lloji i rrotave Rrota drejtuese me fren ndalimi përpara, rrota fikse prapa
Brava Ekzistuese
Sigurimi
Kabllo e lidhjes (gjatësia) 2.400 mm
Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 184,4 / 75,1 / 75 cm
Lartësia /Gjerësia / Thellësia (me paketimin) 1.905,0 / 765,0 / 835,0 mm
Pesha (pa paketimin) 114,00 kg
Pesha (me paketimin) 124 kg
vëllimi neto total 337 l
Frigorifer me volum neto 337 l
Ngarkesshmëria e rafteve në ndarjen e ngrirjes 60 kg
Thellësia e përdorshme rafti mbajtës 48,5 cm

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.