MONOLITH - Ftohja dhe ngrirja në dimensione të reja

"Monolith" simbolizon një gjeneratë të re të frigoriferëve ftohës dhe ngrirës në kategorinë e pajisjeve inkaso. Ai bazohet në mbi 60 vite përvojë në inovacion dhe artin inxhinierik gjerman, si dhe vendos standarde të reja për sa i përket ruajtjes së ushqimeve të freskëta.

PRODUCT RANGE

EKB 9271

Refrigerator capacity. 325 l
BioFreshPlus comp. 142 l
Number of BioFresh/BioFresh-Plus drawers 2/1
Internal Water Dispenser No
Product dimensions (H/W/D) 212.6/60.2/61 cm
Cut out dimensions (H/W/D) 213.4/61/61 cm
Noise level 40 dB
liebherr_mrb2400_refrigerator

EKB 9471

Refrigerator capacity. 426 l
BioFreshPlus comp. 185 l
Number of BioFresh/BioFresh-Plus drawers 2/1
Internal Water Dispenser InfinitySpring
Product dimensions (H/W/D) 212.6/75.4/61 cm
Cut out dimensions (H/W/D) 213.4/76.2/61 cm
Noise level 40 dB
liebherr_mrb3000_refrigerator

EKB 9671

Refrigerator capacity 532 l
BioFreshPlus comp. 212 l
Number of BioFresh/BioFresh-Plus drawers 2/1
Internal Water Dispenser Yes
Product dimensions (H/W/D) 212.6/90.6/61 cm
Cut out dimensions (H/W/D) 213.4/91.4/61 cm
Noise level 39 dB
EKB9671_20_137_sol

EGN 9171

Freezer capacity. 222 l
IceMaker fixed water connection
Ice cube output show 24 h 1.6 kg / 24 h
Number of FrostSafe drawers 3
Product dimensions (H/W/D) 212.6/45/61 cm
Cut out dimensions (H/W/D) 213.4/45.7/61 cm
Noise level 40 dB
liebherr_mf1851_freezer

EGN 9471

Refrigerator capacity 428 l
BioFreshPlus comp. -
Number of BioFresh/BioFresh-Plus drawers -/-
Internal Water Dispenser No
Product dimensions (H/W/D) 212.6/75.4/61 cm
Cut out dimensions (H/W/D) 213.4/76.2/61 cm
Noise level: 39 dB
egn9471_20_237_sol

EGN 9671

Refrigerator capacity 534 l
BioFreshPlus comp. -
Number of BioFresh/BioFresh-Plus drawers -/-
Internal Water Dispenser No
Product dimensions (H/W/D): 212.6/90.6/61 cm
Cut out dimensions (H/W/D) 213.4/91.4/61 cm
Geräuschschallleistung: 39
EGN9671_20_237_sol

EGN 9271

Freezer capacity. 325 l
IceMaker fixed water connection
Ice cube output show 24 h 1.6 kg / 24 h
Number of FrostSafe drawers 3
Product dimensions (H/W/D) 212.6/60.2/61 cm
Cut out dimensions (H/W/D) 213.4/61/61 cm
Noise level 40 dB
liebherr_mf2451_freezer

EGN 9471

Refrigerator capacity 428 l
BioFreshPlus comp. -
Number of BioFresh/BioFresh-Plus drawers -/-
Internal Water Dispenser No
Product dimensions (H/W/D) 212.6/75.4/61 cm
Cut out dimensions (H/W/D) 213.4/76.2/61 cm
Noise level: 39 dB
egn9471_20_237_sol

EGN 9671

Refrigerator capacity 534 l
BioFreshPlus comp. -
Number of BioFresh/BioFresh-Plus drawers /
Internal Water Dispenser No
Product dimensions (H/W/D) 212.6/90.6/61 cm
Cut out dimensions (H/W/D) 213.4/91.4/61 cm
Noise level: 39 dB
EGN9671_20_237_sol

Mundësi pa fund

Koncepti i veçantë i dimensioneve të "Monolith" lejon kombinimin individual të frigoriferëve të veçantë ftohës dhe ngrirës duke filluar nga një gjerësi një metër e deri te super gjerësia 1,83 m. Kështu, Monolith" mund të përshtatet në mënyrë perfekte sipas nevojave individuale të hapësirës. Në sajë të pozicionimit të mundshëm të frigoriferit ngrirës në të djathtë mund të arrihen deri në 12 mundësi të tjera kombinimi. Të instaluar në mënyrë të padukshme prapa kanateve përkatës të kuzhinës ose të plotësuar me kanate shkëlqyes mat prej inoksi dhe doreza të veçanta si pjesë e theksimit të dizajnit: mundësitë e zgjedhjes janë të panumërta.

106,7 cm

EGN 9171
Frigorifer ngrirës

EKB 9271
Frigorifer ftohës

121,9 cm

EGN 9171
Frigorifer ngrirës

EKB 9471
Frigorifer ftohës

122,0 cm

EGN 9271
Frigorifer ngrirës

EKB 9271
Frigorifer ftohës

137,1 cm

EGN 9171
Frigorifer ngrirës

EKB 9671
Frigorifer ftohës

137,2 cm

EGN 9271
Frigorifer ngrirës

EKB 9471
Frigorifer ftohës

137,2 cm

EGN 9471
Frigorifer ngrirës

EKB 9271
Frigorifer ftohës

152,4 cm

EGN 9271
Frigorifer ngrirës

EKB 9671
Frigorifer ftohës

152,4 cm

EGN 9471
Frigorifer ngrirës

EKB 9471
Frigorifer ftohës

152,4 cm

EGN 9671
Frigorifer ngrirës

EKB 9271
Frigorifer ftohës

167,6 cm

EGN 9471
Frigorifer ngrirës

EKB 9671
Frigorifer ftohës

167,6 cm

EGN 9671
Frigorifer ngrirës

EKB 9471
Frigorifer ftohës

182,8 cm

EGN 9671
Frigorifer ngrirës

EKB 9671
Frigorifer ftohës

Aksesorët

Dorezë e sheshtë prej alumini të poliruar

Dorezë e rrumbullakët prej inoksi

Dorezë me kënd prej alumini të poliruar

Kanat ballor inoksi 45,7 cm

Kanat ballor inoksi 61,0 cm

Kanat ballor inoksi 76,2 cm