Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Kuti


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat


Rezultati 1-10 nga 29

G 1213 Ngrirës i ulët me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 55,3 / 62,4 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 98 l
Kuti 3
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

G 1223 Comfort Ngrirës i ulët me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 55,3 / 62,4 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 98 l
Kuti 3
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

Gbe 1213 Ngrirës i ulët me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 55,3 / 62,4 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 98 l
Kuti 3
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GN 1066 Premium NoFrost Ngrirës i ulët me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 60,2 / 62,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 91 l
Kuti 3
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GN 1923 Comfort NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125,0 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 149 l
Kuti 5
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GN 2323 Comfort NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 144,7 / 60,0 / 63,0 cm
NoFrost
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 185 l
Kuti 6
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GN 3023 Comfort NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Teknologjia e ftohjes NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184,1 / 60,0 / 63,0 cm
NoFrost
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 257 l
Kuti 8
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GN 4615 Comfort NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 175 / 70,0 / 75,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 312 l
Kuti 7
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GN 5215 Comfort NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 195 / 70,0 / 75,0 cm
NoFrost
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 360 l
Kuti 8
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GNP 1066 Premium NoFrost Ngrirës i ulët me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 60,2 / 62,8 cm
NoFrost
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 91 l
Kuti 3
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.