Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Rezultati 1-1 nga 1

WTb 4212 Vinothek Frigorifer vere

  • Klasa e efiçencës së energjisë A
  • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60,0 / 73,9 cm
  • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 395 l
  • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 200
  • Zonat e temperaturës 6
  • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
  • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.