Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Pozicioni ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat

Ndarja 0°
Rezultati 11-16 nga 16

  • 1
  • 2

CBNPgb 4855 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 68,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 344 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBNPgw 4855 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 68,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 344 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CN 5715 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 402 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CNef 4825 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 356 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CNef 5715 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 402 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CNPes 4868 Premium NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 356 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe
  • 1
  • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.