Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Pozicioni ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat

Ndarja 0°
Rezultati 81-87 nga 87

CUef 4015 Comfort Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 358 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CUel 2331 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 137,2 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 209 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CUel 2831 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 161,2 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 265 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CUel 3331 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 181,2 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 296 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CUfb 2831 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 161,2 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 265 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CUkw 2831 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 161,2 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 265 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CUno 2831 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 161,2 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 265 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.