Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)

Rezultati 1-1 nga 1

CMes 502 Frigorifer kompakt

  • Klasa e efiçencës së energjisë A+
  • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 45,0 cm
  • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 42 l
  • I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • SmartSteel

    SmartSteel ul ndjeshëm dukshmërinë e gjurmëve të gishtave dhe është veçanërisht i lehtë për t'u pastruar.

  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.