Lartësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 1-10 nga 51

EKB 9271 BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 337 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 213 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

EKB 9471 BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 441 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 213 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

EKB 9671 BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 544 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 213 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IK 1620 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 151 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 88 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IK 1624 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 134 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 88 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IK 1920 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 181 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 102 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IK 1960 Premium Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 181 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 102 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IK 1964 Premium Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 165 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 102 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IK 2320 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 217 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 122 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IK 2324 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 201 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 122 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.