Partnerët e shitjeve

Frigoriferët ftohës dhe ngrirës Liebherr që prej 60 vjetësh shquhen si produkte inovative dhe të cilësisë mjaft të lartë. Në këtë mënyrë shitësit e specializuar ose instaluesit mund të përfitojnë si partnerë tregtarë të autorizuar për shkak të reputacionit që gëzon kjo markë e fortë dhe e qëndrueshme. Liebherr i autorizon partnerët tregtarë të kualifikuar nëpërmjet një sistemi përzgjedhës të shitjeve, të cilët përmbushin në masë maksimale kënaqësinë e klientëve në përgjithësi nëpërmjet marketingut të orientuar nga këshillimi dhe shërbimi.