Ndihmë e shpejtë në rast riparimi

Ekspertët tanë ju ndihmojnë për çdo pyetje që keni rreth pajisjeve tona. Keni nevojë për ndihmë për përdorimin e frigoriferit tuaj apo keni ndonjë rast riparimi që duhet të trajtohet sa më shpejt?

Për ta trajtuar kërkesën tuaj në mënyrë sa më specifike, mbani gati në çdo moment për telefonatën tuaj përcaktimin e saktë të pajisjes suaj (emërtimi i pajisjes, numri i servisit). Këto të dhëna i gjeni në etiketën e parametrave të pajisjes suaj.

Partneri i servisit do t'ju ndihmojë me kënaqësi.

Gjej partnerin e servisit për ty

Se kush është partneri i servisit përgjegjës për juve, këtë mund ta mësoni nëpërmjet kërkimit të partnerëve të servisit.

Gjej tani partner servisi afër meje