Utmärkt handhavande och supersnål

Stormarknadsboxarna från Liebherr övertygar med många innovativa idéer för professionella krav. I de rymliga boxarna lagras varan optimalt och överskådligt och presenteras effektivt. Vi känner till kraven på stormarknadsboxar och anpassar oss till detta: Utomordentlig användningskomfort, hög energieffektivitet och optimal varupresentation var i fokus vid utveckling.

Effektfull presentation av varor

I våra stormarknadsboxar presenteras varan attraktivt, överskådligt och på ett sätt som främjar försäljning. Detta har man lagt mycket möda på under konstruktionen av de innovativa boxarna. Därför har boxarna många egenskaper som bidrar till att varorna inte bara visas på bästa möjliga sätt i boxarna utan att boxarna samtidigt även är mycket komfortabla att använda. Påfyllning och det senare uttaget av varorna ska underlättas både för personalen på stormarknaderna och kunderna.

 • 5° lutning
  Vid konstruktionen av de nya stormarknadsboxarna har mycket möda lagts på att kombinera en presentation av varorna som främjar försäljningen och en ergonomisk användningskomfort. Tack vare lutningen på 5° ser man varorna optimalt. Dessutom är produkterna närmare slutkunden. Uttaget av varor underlättas av en hög fotfrihet.

  5° lutning

  Vid konstruktionen av de nya stormarknadsboxarna har mycket möda lagts på att kombinera en presentation av varorna som främjar försäljningen och en ergonomisk användningskomfort. Tack vare lutningen på 5° ser man varorna optimalt. Dessutom är produkterna närmare slutkunden. Uttaget av varor underlättas av en hög fotfrihet.

 • Integrerade prislappar
  Prislapparna är placerade i en optimal blickhöjd för kunden och garanterar en perfekt orientering av de lagrader varorna. Prislapparna är harmoniskt integrerade i höljeskonceptet och de är lätta att byta ut utan ansträngning och snabbt vid extrapriser.

  Integrerade prislappar

  Prislapparna är placerade i en optimal blickhöjd för kunden och garanterar en perfekt orientering av de lagrader varorna. Prislapparna är harmoniskt integrerade i höljeskonceptet och de är lätta att byta ut utan ansträngning och snabbt vid extrapriser.

 • Belysningskoncept
  Stormarknadsboxarnas innerbelysning sker via energieffektiva LED-ljuslister med lång livslängd. I motsats till lysrör produceras väldigt lite värme och energiförbrukningen sänks avsevärt. Två LED-ljuslister som är integrerade i innerområdet på fram- och baksidan gynnar presentationen av varorna eftersom skuggbildning runt varan förhindras tack vare en optimal belysning. Tack vare den speciella LED-belysningen visas i synnerhet färska köttprodukter alltid i sin naturliga färg.

  Belysningskoncept

  Stormarknadsboxarnas innerbelysning sker via energieffektiva LED-ljuslister med lång livslängd. I motsats till lysrör produceras väldigt lite värme och energiförbrukningen sänks avsevärt. Två LED-ljuslister som är integrerade i innerområdet på fram- och baksidan gynnar presentationen av varorna eftersom skuggbildning runt varan förhindras tack vare en optimal belysning. Tack vare den speciella LED-belysningen visas i synnerhet färska köttprodukter alltid i sin naturliga färg.

 • Broschyrer

  pplev mångfalden med Liebherrs kyl- och frysapparater. Våra broschyrer ger dig en inblick i vårt omfattande sortiment, oavsett om det handlar om laboratorier eller bagerier. Till broschyröversikt profesionella produkter

  Maximal energieffektivitet

  Tack vare den moderna elektroniken och de mycket effektiva kylkomponenterna har boxarnas energiförbrukning sänkts avsevärt. Inom den kommersiella sektorn är apparaternas lönsamhet en viktig faktor. Vi har avstått från elektrisk uppvärmning för avfrostningssystemet. Istället görs avfrostningen med varm gas. Då frostas apparaten av snabbt nerifrån och uppåt.

  Fördelen: En hög tillförlitlighet för apparaten eftersom ingen is i rännan blockerar förloppet. Denna automatiska process utförs två gånger per vecka men den kan dessutom styras manuellt. Som kylmedel används det miljövänliga freonfria R290.

  Glasskjutlock

  De skjutlock av extremt tåligt säkerhetsglas i en skiva som används har enastående glidegenskaper. Boxarna är tack vare dessa lock enkla att öppna utan ansträngning. De mycket tättslutande locken förhindrar värmeförlust och bidrar till boxens höga energieffektivitet. Inträngningen av fuktighet och den isbildning som detta leder till i boxens innerutrymme minskas avsevärt. Den integrerade ramvärmen med varm gas förhindrar kondensatbildning vilket gör att varan syns bra.

  Energibesparing

  Oavsett om det handlar om funktion, kännetecknande utrustning eller material: Vi utnyttjar besparingspotentialen för varje enskild komponent för högsta möjliga energieffektivitet. Spara energi med Liebherr

  Exakt elektronik

  Den tillförlitliga och exakta elektroniken möjliggör en mycket effektiv styrning av den nya stormarknadsboxen från Liebherr. Fördelen: Varor för kylning är garanterat säkert och optimalt lagrade vid kontinuerlig drift. Kunderna kan lita på Liebherrs legendariska kvalitet och erfarenhet. Vid elektronikutvecklingen av de nya boxarna till stormarknader handlar det om ett samarbete mellan Liebherr och företaget Wurm som är världsledande inom utveckling av stormarknadselektronik.

  Elektronikens utrustningsfördelar

  Fullständig touchfunktion för glasdisplayerna

  Touchelektroniken på Liebherrs stormarknadsboxar är lätt att använda och är ergonomiskt integrerad i ramens bakre del. Tack vare detta garanteras att temperaturvisningen syns utmärkt. Alla funktioner för temperaturinställningar exakt på graden visas endast om dessa dessförinnan har aktiverats via RFID-chip av personal med åtkomsträttighet för detta. Tack vare detta är en obehörig ändring av parametrar utesluten vilket är ett skydd för livsmedlen. Även funktionerna "Avfrostning" och "Tändning/släckning av innerbelysningen" regleras via displayen.

  Behovsstyrd kompressor

  Vid den nya stormarknadsboxen svarar den elektroniskt varvtalsreglerade kompressorn för maximal energieffektivitet. Kompressorn anpassas snabbt och optimalt efter behov till den faktiska begäran av kyla i apparatens innerutrymme. Två lufttemperatursensorer fastställer behovet av kyla och styr kompressorn. Detta bidrar inte bara till en hållbar hantering av miljön utan minskar dessutom driftkonstnaderna.

  SelfDiagnostic

  Liebherrs stormarknadsbox har en exakt elektronik som bidrar avsevärt till komforten och underhållsvänligheten. Apparaten möjliggör en kontinuerlig fjärrövervakning av temperaturen via ett gränssnitt - och en snabb diagnos, felanalys och felavhjälpning vid en skada. Systemet för tidig upptäckt av fel har en automatisk alarmering och en kort reaktionstid fram till felavhjälpningen. På detta sätt förhindras ett avbrott i kylkedjan och ekonomiska skador undviks.

  SmartGrid-ready ackumulering av kyla

  I framtiden hjälper intelligenta elnät (SmartGrid) till att sänka elkostnaderna. Liebherrs stormarknadsboxar har redan kommit dit tack vare »SmartGrid-ready«. När det är överskott på energi, t.ex. på grund av regenerativa energier, försörjs apparaterna med billigare ström. När elpriset är lägre kan en köldreserv byggas upp, dvs. boxen kyler till lägre temperaturer än vad som behövs. Denna köldbuffert kan förbrukas när strömpriset stiger igen.

  Goda skäl

  Beprövad kvalitet, ökad färskhet inom förvaring av livsmedel och hög energieffektivitet: Det finns många skäl att bestämma sig för en Liebherr. Varför Liebherr?

  Snabb rengöring

  Hygien spelar en mycket viktig roll i livsmedelsbranschen. Liebherrs stormarknadsboxar är enkla och lätta att rengöra tack vare glasskjutlockens självrenande profiler och de fogfria innerutrymmena. Livsmedlen lagras optimalt vid exakt temperatur och högsta tänkbara krav på energieffektivitet uppfylls.

  Rengöringskomfort

 • Glasskjutlock
  De högvärdiga och ramlösa glasskjutlocken på Liebherrs stormarknadsboxar gör att man ser de lagrade produkterna optimalt. Resultatet: En effektstark och övertygande presentation av varan. Det innovativa skjutlockens löpytor är självrenande och lossar eventuell smuts i profilerna. Dessutom undviks inneslutning av damm med hjälp av en avslutningsprofil ovanför stödytorna.

  Glasskjutlock

  De högvärdiga och ramlösa glasskjutlocken på Liebherrs stormarknadsboxar gör att man ser de lagrade produkterna optimalt. Resultatet: En effektstark och övertygande presentation av varan. Det innovativa skjutlockens löpytor är självrenande och lossar eventuell smuts i profilerna. Dessutom undviks inneslutning av damm med hjälp av en avslutningsprofil ovanför stödytorna.

 • Fogfritt innerutrymme
  De avrundade hörnen i innerutrymmet i Liebherrs stormarknadsboxar har medvetet konstruerats med stora radier. Tack vare ett genomtänkt koncept för innerutrymmet minskas mängden fogar. Alla boxarnas skiljegaller är enkla att ta bort och ytorna är lätta att rengöra. De lagstadgade hygienriktlinjerna följs tack vare en exakt elektronik och därigenom en exakt temperatur i boxarna.

  Fogfritt innerutrymme

  De avrundade hörnen i innerutrymmet i Liebherrs stormarknadsboxar har medvetet konstruerats med stora radier. Tack vare ett genomtänkt koncept för innerutrymmet minskas mängden fogar. Alla boxarnas skiljegaller är enkla att ta bort och ytorna är lätta att rengöra. De lagstadgade hygienriktlinjerna följs tack vare en exakt elektronik och därigenom en exakt temperatur i boxarna.

 • Enkel rengöring av golven
  Karakteristiskt för Liebherrs stormarknadstråg är den koniska formen. Vi har medvetet sett till att golvuppställningsmåttet är rätlinjigt så att det går att rengöra golven enkelt och snabbt. Inträngning av damm och vatten undviks tack vare den fogfria konfigurationen och därigenom undviks arbetssamma rengöringsåtgärder.

  Enkel rengöring av golven

  Karakteristiskt för Liebherrs stormarknadstråg är den koniska formen. Vi har medvetet sett till att golvuppställningsmåttet är rätlinjigt så att det går att rengöra golven enkelt och snabbt. Inträngning av damm och vatten undviks tack vare den fogfria konfigurationen och därigenom undviks arbetssamma rengöringsåtgärder.

 • Branding

  Varumärkesutvecklade kyl- och frysapparater innebär en försäljningsfrämjande presentation av produkterna och ökar märkets kändhet vid point of sale. Få reda på mer

  Modern trågkonstruktion

  Stormarknadsboxar från Liebherr kännetecknas av den höga formstabiliteten, en robust konstruktion samt en modern design. Den helt nya tillverkningsmetoden 3D-PU-Spray Moulding bidrar till att det mycket elastiska plasthöljet med lång livslängd är mycket stöt- och slagtåligt och därmed är avsevärt mer okänsligt än konventionella stålbehållare.

  Revolutionerande produktteknologi

  Som innovativt företag går Liebherr gång på gång nya vägar. Detta innebär exempelvis att den nya tillverkningsmetoden 3D-PU-Spray Moulding för Liebherrs stormarknadsboxar öppnar nya möjligheter och sätter nya förebilder - inte minst när det gäller design. Högtryckssprutmetoden med 2 komponenter baserade på polyuretan gör det i fortsättningen möjligt att tillverka komponenter i stora format med komplex geometri. Fördelarna: Materialet är lätt och dessutom mycket stabilt vilket gynnar boxarnas robusthet och gör att de ser utseendemässigt tilltalande ut även vid den hårda användningen i stormarknaden.

  Fula bucklor när en varuvagn rullar emot boxen hör till det förflutna. Stålplåt används inte alls till våra boxar. Metoden gör det dessutom möjligt att föra på väldigt olika ytstrukturer. Tack vare detta kan särskilda önskemål från kunderna uppfyllas bättre.

  Produktionsplats

  Liebherr producerar runt 2,2 miljoner kyl- och frysapparater och räknas därmed till de ledande på den europeiska marknaden. En knapp fjärdedel av dessa apparater kommer från Lienz (Österrike). Produktionsplats Lienz

  Liebherr-Werk Lienz

  Flexibla uppställningsvarianter

  De nya stormarknadsboxarna från Liebherr övertygar med innovativa idéer för professionella krav: I de rymliga boxarna presenteras frysta produkter optimalt, överskådligt och effektivt. Dessutom garanteras att boxarna alltid kan riktas in mot kundernas behov oavsett om det rör sig om en separat box eller variabla boxar i en kombination.

  Som separat apparat måste boxen stå med baksidan mot en vägg.

  Vid placering i rad måste apparaterna stå med baksidan mot en vägg.

  Boxarna kan ställas upp som block om 4 bakom varandra så att trågens baksidor alltid står mitt emot varandra.

  I kombinationen som kyl-/frysö finns olika uppställningsmöjligheter. I samband med detta går det alltid att placera en box som "avslutning" på tvären vid huvudsidorna.

  Sociala medier

  Liebherr goes Social Media: Bli en del av vår community och få tips och tricks för perfekt lagring av dina livsmedel utöver support vid service. Liebherr i de sociala nätverken