Märkningar för jämförelse av förbrukningen

Generellt gäller följande: Ju

Generellt gäller följande: Ju "grönare" effektivitetsklassen är desto lägre är strömförbrukningen.

Generellt gäller följande: Ju "grönare" effektivitetsklassen är desto lägre är strömförbrukningen.
Dekalen informerar om produktdata som strömförbrukning, volym och bulleremissioner. Den möjliggör således en snabb jämförelse inom en produktkategori.

Det finns olika energidekaler över hela världen. En apparat i USA som är märkt med Energy Star förbrukar 20-30 procent mindre energi än vad som föreskrivs i lagstiftningen. Energy Star har anpassats av många olika länder men anvisningarna och kriterierna varierar dock mycket. Den EU-energidekal som gäller i Europa för alla medlemsstater i Europeiska unionen gör det däremot möjligt för konsumenten att skilja mellan förbrukningsvärdena med bindande kategorier. Märkningen infördes på 90-talet och uppdateras regelbundet sedan dess.

För att vara språkneutralt förståelig och därmed även jämförbar visas alla viktiga faktorer med piktogram.

För bättre förståelse av EU-energidekalen

När Europeiska unionen grundades åtog sig medlemsstaterna ett gemensamt skydd av klimatet. En av strategierna: En statsövergripande märkningsskyldighet för hushållsapparaters energiförbrukning möjliggör direkt jämförelse och ger tillverkarna incitament att utveckla mer och mer energisnåla apparater.

  • 1998: I och med att EU-dekalen infördes i Tyskland har energieffektiviteten i ökande grad blivit ett viktigt köpkriterium för nu går det att jämföra förbrukning och effekt på ett ögonblick.
  • 2010: Energidekalen som till att börja med endast fanns på kyl- och frysapparater samt tvättmaskiner och diskmaskiner finns nu även på andra hushållsapparater. På grund av de enorma skillnaderna inom den sedan länge bästa energieffektivitetsklassen infördes klasserna A+, A++ och A+++ .
  • 2011: Europeiska unionen ålägger handlare att märka sina kyl- och frysapparater med den nya dekalen.
  • 2012: I fortsättningen får endast kyl- och frysapparater med A+ eller högre energieffektivitetsklass tillverkas.
  • För närvarande arbetar EU-kommissionen med en ny klassificering eftersom en del apparater ligger betydligt under A+++ och eftersom dessa då inte kan tas med och jämföras.

EU-energidekalen visar energieffektivitetsklasserna i en överskådlig färgskala från rött till mörkgrönt. Dekalen informerar dessutom om den årliga energiförbrukningen samt de olika förvaringsfackens nyttovolymer och deras lägsta temperaturer. Märket lämnar dessutom information om bulleremissioner.

Ju mindre apparaten är desto lägre är förbrukningen. Därför kan man egentligen endast jämföra apparater inom samma kategori ordentligt, dvs. apparatens volym, typ och utrustning måste minst vara liknande. Det finns ofta betydande skillnader när det gäller strömförbrukningen inom en produktkategori. Ju högre energieffektivitetsklass desto högre besparingspotential.

Inte bara ekonomiskt innebär en bättre energieffektivitetsklass en avlastning. Användning av energisnåla apparater skonar energiresurserna och minimerar CO2-utsläppen.

Tidigare utvecklade stora producenter inom livsmedelsindustrin egna standarder och certifierade apparaterna i enlighet med dessa. Då bedömdes temana prestanda och energiförbrukning tillsammans.

När det gäller ökande kostnader spelar energieffektivitet en allt viktigare roll för näringsidkare vid lagring och produktion. För närvarande håller en energidekal på att utvecklas för industrisektorn.

Läsa energidekalen riktigt

För att du ska kunna jämföra bättre förklarar vi utförligt vad symbolerna på EU-energidekalen står för. blog.liebherr.com/hausgeraete