Bevara vitaminer och smak

Enkla rätter av färska ingredienser ger njutning utan ansträngning.

Enkla rätter av färska ingredienser ger njutning utan ansträngning.

En färgglad sallad av aromatiska vilda örter, till detta frasigt bröd och lite olivolja: Att äta vitaminrikt och hälsosamt sätter inte bara fart på kroppen och själen. Färskhet och högvärdiga produkter erbjuder kulinarisk njutning utan någon större ansträngning. För att bevara smak, form och värdefulla ämnen som ingår längre har Liebherr utvecklat innovativa teknologier som kyler skonsamt och därigenom bevarar varorna färska längre.

Funktioner och utrustning för idealisk förvaring

Inställning av temperatur och luftfuktighet

Hur länge matvaror förblir aromatiska och vitaminrika beror huvudsakligen på luftfuktigheten och temperaturen under förvaringen. Kraven på kött- och mjölkprodukter samt på frukt och grönsaker är väldigt olika. Med två till tre lådor som fungerar som klimatzoner erbjuder BioFresh optimala förvaringsförhållanden för varje livsmedelskategori. För ännu mer flexibilitet kan du reglera temperatur och fuktighet individuellt i BioFresh-Plus-lådan. .

Förrådskällare i kylskåpet

Förvara alla de matvaror som det är för kallt för i kylskåpet och för varmt i köksskåpet i källarfacket under idealiska förhållanden.

På två nivåer finns det tillräckligt med plats för matvaror som smör, potatis och lök samt flaskor. Källarfackets temperatur går att reglera +4 °C och +14 °C oberoende av kyldelen.

Återställning av kylkedjan

Om vildörtssalladen fortfarande är krispig och aromatisk även dagen därpå beror inte minst på hur länge kylkedjan bryts. I synnerhet känsliga näringsmedel som frukt eller bladgrönsaker bör kylas snabbt igen efter transporten hem. PowerCooling-systemet från Liebherr hjälper till med detta. Detta system svarar för jämna temperaturer och att varor som förvaras färska kyls ner snabbt. För att ingen kyla ska gå förlorad stänger dörrkontaktbrytaren av fläkten när dörren öppnas. Tack vare detta sparas värdefull energi.

Ökad färskhet tack vare separat reglering av kyl- och frysdelen

DuoCooling bygger på två separata kylkretslopp så att ingen luftväxling äger rum mellan kyl- och frysdelen. Tack vare detta går det att ställa in temperaturen separat. Den separata tillförseln av kyla förhindrar att lukter kommer från ett område till ett annat. Uttorkning av varor i kylskåpet på grund av kall luft från frysdelen förhindras. Tack vare detta behåller matvaror sin form, konsistens och sin oförfalskade smak.

Inte alla Liebherr-appater har de nämnda utrustningsegenskaperna.

Video

Filmen åskådliggör DuoCooling-teknologins fördelar och funktionssätt.

Två kretslopp som kan regleras oberoende av varandra - filmen åskådliggör funktionssättet för DuoCooling-teknologi. Hämta video

Filmen åskådliggör DuoCooling-teknologins fördelar och funktionssätt.

Lagring av matvaror

Det optimala samspelet mellan temperatur och luftfuktighet svarar vid BioFresh för att även känsliga matvaror förblir aromatiska och vitaminrika under längre tid. Förvaring av matvaror med BioFresh